Infographic 03/04/2015 08:43

[Infographics] Chiến dịch Hồ Chí Minh: Trận quyết chiến chiến lược

Chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi trọn vẹn, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước.

Theo vietnamplus

Chuyên mục: Infographic

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *