Infographic 12/11/2013 10:30

[INFOGRAPHIC] Tổng nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp từ năm 1971 đến 2010 tính theo khu vực

OECD luôn là khu vực cung cấp nguồn năng lượng sơ cấp lớn nhất.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *