Infographic 03/02/2014 00:00

[INFOGRAPHIC] Những nhân vật chính trị nổi bật ở Uknaine

Khủng hoảng bùng phát sau quyết định của chính phủ không ủng hộ hiệp định thương mại với EU.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *