Infographic 13/11/2013 08:00

[INFOGRAPHIC] Năng lực cạnh tranh khu vực Châu Phi hạ Sahara

Châu Phi hạ Sahara là khu vực được đánh giá cao về năng lực cạnh tranh, với xếp hạng của các quốc gia trong khu vực trải từ vị trí thứ 45 đến 148.

Đây là khu vực rất nổi bật, đặc biệt đối với các nền tảng cơ bản: các cơ quan, tổ chức, cơ sở hạ tầng và giáo dục đại học, có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn hẳn đối với những trụ cột của thị trường (hàng hóa, lao động và tài chính).

FICA

Chuyên mục: Infographic

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *