Infographic 19/11/2013 07:00

[INFOGRAPHIC] Mức lương ngành công nghệ thông tin tại Anh 2013

Mức lương ngành công nghệ thông tin tại Anh năm 2013 đã tăng 0,4% so với năm 2012.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *