Infographic 18/11/2013 00:00

[INFOGRAPHIC] Diễn biến kinh tế Việt Nam

Lần đầu tiên trong 2 thập kỷ, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm hơn Philippines và Indonesia.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *