Góc nhìn 26/03/2020 09:19

Phòng, chống dịch Covid-19, tiền ủng hộ từ đâu?

Các doanh nghiệp chung tay hỗ trợ là đáng quý. Đối tượng nhận hỗ trợ có thể là chính phủ, tổ chức hay người dân cần cứu giúp. Người ngoài chỉ biết ngưỡng mộ chứ chưa hẳn đã biết ngọn ngành tiền lấy từ đâu.

Ông Ngô Văn Tuyển, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA)

Doanh nghiệp tư nhân thì đồng tiền của doanh nghiệp cũng là của chủ tư nhân. Tiền chi đồng nào thì lợi nhuận giảm đồng ấy. Doanh nghiệp nhà nước thì lợi nhuận thuộc về nhà nước. Tiền nhà nước mà ủng hộ chính phủ thì vô nghĩa.

Doanh nghiệp cổ phần hoặc do các thành viên góp vốn thì lợi nhuận thuộc về những người bỏ vốn. Người điều hành chi tiền ủng hộ thì phải được sự đồng ý của ông chủ. Người ngoài chỉ thấy người trao tiền mà không biết túi tiền của ai.

Doanh nghiệp còn có quỹ khen thưởng, phúc lợi. Quỹ này là của người lao động. Người điều hành doanh nghiệp có kí chi phiếu ủng hộ thì cũng chỉ là đại diện đứng ra nhận lời cảm ơn khen ngợi.

Doanh nghiệp ủng hộ là tấm lòng vàng nhưng không phải không có lợi. Thương hiệu được nhận diện tốt hơn. Hình ảnh trở nên có sức thu hút hơn. Một đồng chi đúng lúc lại có cơ hội thu về nhiều đồng khác nữa.

Trường hợp cơ quan thuế chấp nhận chi ủng hộ là chi phí hợp lý, thì tiền doanh nghiệp thực chất ủng hộ chỉ 4/5, còn thuế là 1/5.

Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *