Góc nhìn 09/06/2018 16:55

Kinh doanh vũ khí ở đặc khu

Nhiều người trích dẫn phụ lục Dự thảo Luật Đặc khu và loan tin rằng: Sẽ được kinh doanh vũ khí tại các đặc khu, từ đó lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng.

Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp chế VCCI

Có người bạn hỏi tôi: Có đúng không?

Đúng mà cũng không đúng.

Đúng bởi theo Luật này thì doanh nghiệp sẽ được kinh doanh vũ khí tại các đặc khu, nếu đáp ứng điều kiện kinh doanh.

Nhưng không chỉ đặc khu, Luật Đầu tư 2014 đã cho phép kinh doanh vũ khí trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam…miễn là doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện kinh doanh.

Thế nhưng, trên thực tế, từ trước đến nay, doanh nghiệp chưa bao giờ được kinh doanh vũ khí. Từ khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực đến nay, cũng chưa có doanh nghiệp nào được kinh doanh vũ khí, vì chưa biết phải đáp ứng điều kiện gì…

Điều kiện kinh doanh vũ khí hiện đang được soạn ở cấp Nghị định do Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng chắp bút (đang chậm tiến độ). Đã có dự thảo đăng công khai, nhưng Chính phủ chưa thông qua, vì nội bộ vẫn đang tranh luận.

Có người lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng nếu để cho doanh nghiệp kinh doanh vũ khí. Vì thế, dự thảo Nghị định yêu cầu điều kiện để được kinh doanh vũ khí là phải có hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Mà các hợp đồng này không đấu thầu nên doanh nghiệp ngoài bộ không thể tham gia được.

Nhưng cũng có người đề nghị mở ra, nhằm có cạnh tranh, giúp giảm giá thành cung cấp vũ khí cho quân đội. Từ đó tiết kiệm ngân sách mà vẫn mua được nhiều vũ khí hơn, giúp gia tăng sức mạnh quốc phòng. Thay vì tự mình làm, Nhà nước sử dụng các biện pháp cấp phép, giám sát khác để bảo đảm an toàn.

Tôi ủng hộ người dân tham gia ý kiến về dự thảo luật, nhưng cũng không đồng tình với Dự thảo Luật Đặc khu khi có quá ít những thể chế đột phá.

Chuyên mục: Góc nhìn
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức - Ban pháp chế, VCCI

Nguyễn Minh Đức sinh ngày 22 tháng 7 năm 1987, tốt nghiệp đại học là cử nhân Luật và hiện đang là thành viên Ban Pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *