Góc nhìn 29/03/2020 00:01

Không nên đưa hộ kinh doanh vào Luật

Tôi đề nghị không bổ sung chương VIIa về hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi.

Ông Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Việm CIEM

Tôi chưa nhận được tất cả các hồ sơ theo quy định của dự án luật doanh nghiệp sửa đổi.

Tuy vậy, báo cáo đánh giá tác động về dự án luật này chắc chắn là bắt buộc. Trong báo cáo đó, chắc chắn phải có đánh giá tác động của những quy định về hộ kinh doanh như dự thảo tại chương này đối hộ kinh doanh, môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế-xã hội nói chung.

Phần báo cáo về hộ kinh doanh phải làm rõ được ít nhất các vấn đề sau đây:

Hộ kinh doanh là gì?

(i) Những vấn đề hộ kinh doanh đang gặp phải là gì? Mức độ và quy mô của các vấn đề đó như thế nào?

(ii) Có bao nhiêu giải pháp, phương án giải pháp để giải quyết các vấn đề mà hộ kinh doanh đang gặp phải.

(iii) Đánh giá, lượng hóa chí phí-lợi ích của từng giải pháp, phương án giải pháp; so với phương án cơ sở là giữ nguyên như hiện nay.
(iv) Thảo luận, tham vấn với các bên, nhất là chuyên gia, giới luật sư, kinh doanh, các hộ kinh doanh… và phản hồi của cơ quan soạn thảo.

(v) Lựa chọn giải pháp cuối cùng về mặt chính sách là gì?

(vi) Soạn thảo thành các điều luật cụ thể.

Nếu chưa có hay không có báo cáo tác động đánh giá có căn cứ khoa học và thực tiễn về các vấn đề nói trên, với sự tham gia rộng rãi của các bên có liên quan như nói trên, thì chưa đủ căn cứ pháp lý và khoa học để bổ sung thêm chương về Hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp sửa đổi.

Chúng ta có thể đưa chương VIIa Hộ Kinh doanh vào doanh nghiệp sửa đổi, giống như cho một vật ký sinh bám một cách miễn cưỡng vào một thực thể đã hoàn chỉnh, đang đầy sức sống.

Thật vậy, Luât Doanh doanh nghiệp đã qua nhiều lần sửa đổi, dài ngắn khác nhau; nhưng tất các chương, điều khoản đều có liên quan với nhau, gắn kêt với nhau, bổ sung cho nhau tạo thành một thể thống nhất và hoàn chỉnh.

Bây giờ, đưa hộ kinh doanh thành chương VIIa của Luật, thì ta thấy rõ ràng là chương I, chương II, chương IX, X đều không áp dụng với Chương VIIa; và nội dung chương VIIa về hộ kinh doanh hoàn toàn không liên quan gì đến các chương III, IV, V, VI và VII của Luật. Nội dung chương VIIa có hình hài về hình thức và cấu trúc nội dung tương tự như Luật Doanh nghiệp qua các thời kỳ.

Tóm lại, đưa chương VIIa hộ kinh doanh như một phần của Luật Doanh nghiệp là một sự gượng ép, bất hợp lý, phá vở kết cấu khoa học, hệ thống của một đạo luật cả về nội dung và hình thức. 

Hơn nữa, chương VIIa quy định về hộ kinh doanh, nhưng không có định nghĩa về hộ kinh doanh. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta chưa biết hộ kinh doanh là gì, và chắc chắn không có nhận thức thống nhất về bản chất của hộ kinh doanh.

Nói cách khác, về mặt pháp lý, chúng ta chưa biết chương VIIa điều chỉnh cái gì? Nhà nước quản lý cái gì? Xã hội giao dịch với hộ kinh doanh là giao dịch với cái gì…Cuối cùng, không rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của toàn bộ các quy định về hộ kinh doanh.

Không có định nghĩa về hộ kinh doanh, do đó, vấn đề không rõ tiếp theo ở đây là hộ kinh doanh có phải là một chủ thể pháp lý hay không?. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của hộ kinh doanh là gì?

Đây là những vấn đề pháp lý cần được quy định rõ. Nếu không, quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân hộ kinh doanh và các bên có liên quan sẽ không được luật pháp bảo vệ một cách chắc chắn. Bổ sung thêm quy định mà không tạo thêm mức độ và hiệu lực bảo vệ của luật pháp đối với quyền và lợi ích liên quan là điều không nên làm.

Theo Tuần Việt Nam (Vietnamnet)

Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *