Góc nhìn 17/07/2018 16:11

Báo lỗ vẫn mở rộng kinh doanh: DN đang “nhờn thuốc”?

Tình trạng chuyển giá nhằm trốn thuế của một bộ phận doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn diễn ra hết sức phức tạp.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó vụ trưởng Vụ Thanh tra (Tổng cục Thuế)

Pháp luật không cấm, không hạn chế giao dịch liên kết. Nhưng thực tế hiện nay, nhiều DN đang lợi dụng mối quan hệ liên kết, các thành viên trong cùng tập đoàn, công ty đa quốc gia hoặc giữa công ty mẹ với công ty thành viên thực hiện mua bán, giao dịch hàng hóa, dịch vụ không theo giá thị trường. Với mục đích giảm nghĩa vụ thuế phải nộp và tối đa lợi nhuận dựa vào các chính sách ưu đãi miễn thuế, giảm thuế của từng quốc gia và ưu đãi miễn, giảm thuế giữa các vùng miền của từng quốc gia.

Còn ở Việt Nam, tôi khẳng định, tất cả các hình thức, phương thức chuyển giá trên thế giới đã được nhiều doanh nghiệp FDI áp dụng.

Thực tế, khu vực FDI có đóng góp hết sức tích cực vào GDP, tạo việc làm, đóng góp vào ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, mức đóng góp vào ngân sách nhà nước chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, hiệu quả hoạt động của khu vực FDI.

Một điều đáng lưu ý là, hàng năm có trên dưới 50% số doanh nghiệp FDI báo cáo lỗ trong năm tài chính, khoảng 60% số doanh nghiệp báo cáo có lỗ lũy kế, trong đó 16% báo cáo lỗ mất hết vốn, nhưng rất nhiều doanh nghiệp báo cáo lỗ vẫn tiếp tục mở rộng sản xuất - kinh doanh. Có những doanh nghiệp từ khi đầu tư vào Việt Nam, hoạt động 15-20 năm, năm nào cũng báo cáo lỗ, nhưng năm nào cũng mở rộng hoạt động.

Điều này là phi lý, vì trong cơ chế thị trường, kinh doanh thua lỗ thì doanh nghiệp hoặc phải thu hẹp hoạt động, hoặc phá sản, giải thể, đóng cửa, hoặc chuyển hướng kinh doanh, chứ không doanh nghiệp nào tiếp tục mở rộng hoạt động. Điều này cho thấy hoạt động chuyển giá vẫn diễn ra hết sức phức tạp, cần phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả chống chuyển giá.

Ngay từ năm 1997, Việt Nam đã quan tâm đến hoạt động chống chuyển giá. Nhưng phải đến năm 2012, Tổng cục Thuế mới thành lập Tổ Quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá.

Năm 2015, Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng tại Tổng cục Thuế và các địa phương có nhiều doanh nghiệp FDI gồm Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương được thành lập, nhằm chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác thanh tra giá chuyển nhượng.

Tuy nhiên, tình trạng gian lận thuế, trốn thuế thông qua hoạt động chuyển giá của một bộ phận doanh nghiệp FDI vẫn diễn biến hết sức phức tạp, do hành lang pháp lý quản lý hoạt động này chưa được hoàn thiện. 

Chính vì vậy, việc Chính phủ ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã mở ra một chương mới trong hoạt động chống chuyển giá.

Kết quả là, năm 2017, thanh tra, kiểm tra được 734 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, đã truy thu, truy hoàn và phạt 2.270,58 tỷ đồng, tăng 870,38 tỷ đồng so với năm 2016; giảm lỗ 9.291,43 tỷ đồng (tăng hơn 1.800 tỷ đồng); giảm khấu trừ 92,22 tỷ đồng (tăng 12,92 tỷ đồng); điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 4.625,87 tỷ đồng (tăng gần 684 tỷ đồng).

Tuy nhiên, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động giao dịch liên kết, tình trạng chuyển giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế vẫn ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, nên cần sớm sơ kết Nghị định 20/2017/NĐ-CP, từ đó tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chống chuyển giá.

Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *