Chính phủ yêu cầu giãn nợ, cơ cấu lại nợ cho một số đối tượng

FICA - Theo yêu cầu của Chính phủ, NHNN xem xét, nghiên cứu cơ cấu lại thời hạn cho vay vốn tín dụng xuất khẩu đối với doanh nghiệp xuất khẩu các tra bị thua lỗ trong năm 2014.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2014 (Ảnh: VGP)

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2014 vừa ban hành, thường trực Chính phủ đánh giá, mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận song thực trạng hiện tại tổng cầu phục hồi còn chậm, nợ xấu chưa được xử lý hiệu quả, vốn đối ứng thiếu, nợ công có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, năng suất lao động, hiệu quả sức cạnh tranh được đánh giá còn thấp.

Để phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra trong năm 2014, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi...

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương phải tích cực khai thác tiềm lực của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài để phát triển sản xuất, kinh doanh trên cả ba khu vực kinh tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển các công trình, dự án; tiếp tục triển khai đồng bộ Đề án tổng thể về tái cơ cấu nền kinh tế và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực, nhất là sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư công và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước tếp tục điều hành chính sách tiền tệ hợp lý, bảo đảm tăng trưởng tín dụng đi đông với bảo đảm chất lượng tín dụng theo kế hoạch đã đề ra, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng tổng cầu; đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu hệ thống các TCTD; xử lý hiệu quả nợ xấu.

Chính phủ cũng lưu ý, NHNN xem xét kéo dài thời hạn cho vay, thời gian ân hạn trả gốc và trả lãi đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; xem xét nghiên cứu cơ cấu lại thời hạn cho vay vốn tín dụng xuất khẩu đối với doanh nghiệp xuất khẩu các tra bị thua lỗ trong năm 2014.

Bộ Tài chính phối hợp với các cấp, các ngành tập trung kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, tăng cường công tác thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế, chuyển giá, gây thất thu thuế; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2014 cao hơn dự toán, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm và hiệu quả.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chủ trì tăng cường kiểm soát để hạn chế tối đa việc điều chỉnh, thay đổi trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, tránh gây lãng phí và kéo dài thời gian thực hiện dự án; đẩy mạnh xúc tiến thu hút vốn FDI, nhất là các dự án lớn trong lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Bộ Công Thương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác; thúc đẩy đàm phán, sớm ký kết các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam với các đối tác khác để mở thêm thị trường xuất khẩu cho những sản phẩm ta có lợi thế cạnh tranh như: Dệt may, da giầy, thủy sản, nông sản, góp phần hỗ trợ sản xuất trong nước và tạo thêm việc làm; phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận động các nước mở cửa thị trường trái cây; thúc đẩy, khai thác thị trường trong nước.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *