Dòng chảy vốn 07/09/2014 08:48

Truy thu thuế xe Việt kiều chưa đăng ký

Đơn vị tổ chức truy thu thuế là Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép nhập khẩu xe.

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn các đơn vị Hải quan trong việc thực hiện chính sách thuế đối với xe ô tô của Việt kiều hồi hương chưa làm thủ tục đăng ký, lưu hành xe đã chuyển nhượng.


 

Theo đó, đơn vị tổ chức truy thu thuế là Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép NK xe. Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục NK xe có trách nhiệm sao gửi hồ sơ NK xe theo đề nghị của Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép để làm cơ sở tính thuế.

Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn cách áp dụng chính sách thuế đối với xe ô tô của Việt kiều theo các thời điểm cụ thể: Tại thời điểm NK xe của Việt kiều nếu hồ sơ NK và kết quả của cơ quan Đăng kiểm xác định xe không đáp ứng được điều kiện quy định tại Thông tư liên Bộ số 03/2006 của liên Bộ Thương mại, Giao thông vận tải, Tài chính và Công an thì áp dụng chính sách thuế theo quy định đối với xe chưa qua sử dụng NK.

Tại thời điểm NK xe của Việt kiều nếu hồ sơ NK nhập khẩu và kết quả của cơ quan Đăng kiểm xác định xe đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư liên Bộ số 03/2006 thì áp dụng chính sách thuế theo quy định đối với xe đã qua sử dụng NK.

Hiện Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến của các Bộ có liên quan trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện truy thu thuế xe ô tô của Việt kiều đối với trường hợp Việt kiều đã quay trở lại nước ngoài sinh sống hoặc trường hợp Việt kiều không thực hiện quyết định truy thu thuế của cơ quan Hải quan./.

 
Theo Hải Quan
Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *