Dòng chảy vốn 13/05/2015 20:28

Thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Nam Thăng Long

FICA - Theo nhận định của Bộ, bệnh viện Nam Thăng Long là một đơn vị sự nghiệp công lập có quy mô vừa phải, cơ cấu tổ chức phù hợp, hoạt động ổn định và hoàn toàn theo cơ chế hạch toán tự trang trải, không có nguồn ngân sách cấp, rất phù hợp với việc chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình xã hội hóa triệt để.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ Giao thông vận tải vận dụng các quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và các quy định có liên quan để xây dựng Đề án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Nam Thăng Long, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bệnh viện Nam Thăng Long được thành lập theo Quyết định số 151/QĐ-BGTVT ngày 16/01/2006 của Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế giao thông Thăng Long, thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long.

Trước đó, vào ngày 28/6/2013, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1837/QĐ-BGTVT về việc chuyển nguyên trạng Bệnh viện Nam Thăng Long thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long về trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải.

Bệnh viện đặt trụ sở chính tại TP Hà Nội, hiện đang hoạt động khám, chữa bệnh cho cán bộ, công nhân viên chức trong ngành Giao thông vận tải và nhân dân trong khu vực trú đóng.

Theo nhận định của Bộ, bệnh viện Nam Thăng Long là một đơn vị sự nghiệp công lập có quy mô vừa phải, cơ cấu tổ chức phù hợp, hoạt động ổn định và hoàn toàn theo cơ chế hạch toán tự trang trải, không có nguồn ngân sách cấp, rất phù hợp với việc chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình xã hội hóa triệt để.

Xuất phát từ chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, mô hình bệnh viện tư thục đã phát triển rộng, nhiều bệnh viện do thực hiện xã hội hóa đã được đầu tư trang thiết bị, công nghệ y học hiện đại, hoạt động có hiệu quả, phục vụ tốt cho việc khám, chữa bệnh cho nhân dân, góp phần giảm tải cho các bệnh viện công do Nhà nước đầu tư.

Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế của Bệnh viện Nam Thăng Long nói riêng và hệ thống các bệnh viện thuộc ngành Giao thông vận tải nói chung, Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ Giao thông vận tải tiếp tục được thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Nam Thăng Long.

Thanh Nga

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *