Dòng chảy vốn 30/11/2014 13:33

Quốc hội yêu cầu chống “lạm phát cấp phó”

Những nội dung chính trong nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, vừa được Quốc hội thông qua...

Với đa số phiếu thuận, chiều 28/11, Quốc hội thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8.


Quốc hội yêu cầu chống “lạm phát cấp phó”

455/460 vị đại biểu có mặt đã nhấn nút thuận thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

 

Tinh giản biên chế

Một trong các vấn đề rất nóng khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình là “lạm phát cấp phó” và chức danh hàm.

Tại nghị quyết, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ tập trung chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan, trước hết là các quy định về cấp phó, chức danh “hàm”. 

Ngành nội vụ được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, sớm xây dựng và triển khai đề án đổi mới tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Yêu cầu tiếp theo với lĩnh vực nội vụ là hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và chức danh lãnh đạo, quản lý. 

Nghiên cứu đổi mới quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác thi tuyển công chức, viên chức đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, chất lượng trong công tác tuyển dụng. 

Triển khai có hiệu quả việc thực hiện tinh giản biên chế, bộ máy trong năm 2015 và các năm tiếp theo cũng nằm trong nhóm nhiệm vụ của ngành nội vụ thời gian tới.

Quốc hội còn yêu cầu Chính phủ chỉ đạo khắc phục hạn chế, bất cập trong việc thực hiện cơ chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, xây dựng và hoàn thiện đề án tăng lương phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực và đảm bảo lộ trình thực hiện. 

Ngành lao động, thương binh và xã hội được yêu cầu, tạo sự chuyển biến tích cực trong năm 2015 về quản lý lao động người nước ngoài và cấp giấy phép lao động. 

Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích cung ứng lao động Việt Nam cho các doanh nghiệp và nhà thầu nước ngoài; quản lý chặt chẽ tổ chức, cá nhân đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

Hoàn thành mở rộng quốc lộ 1A

Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, nghị quyết yêu cầu hoàn thành toàn bộ dự án mở rộng quốc lộ 1A vào cuối năm 2015 đảm bảo chất lượng. 

Quốc hội tiếp tục “ra đề bài” cho Bộ trưởng Đinh La Thăng: tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương thực hiện đề án xây dựng cầu treo dân sinh, đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai thi công đường tuần tra biên giới bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Bên cạnh tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra các công trình, dự án trong tất cả các khâu của quy trình quản lý đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả kinh tế và giảm suất đầu tư công trình, ngành giao thông còn được nhắc nhở cần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện vận tải, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm phấn đấu giảm tai nạn giao thông ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước từ 5% đến 10% so với năm trước trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Bộ trưởng Thăng còn được giao nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành giao thông vận tải để xây dựng tỷ trọng các loại hình giao thông vận tải hợp lý, bảo đảm kinh doanh hiệu quả, giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của phát triển kinh tế - xã hội.

Quản lý chặt giá điện, xăng, dầu

Với lĩnh vực công thương Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

Có cơ chế, chính sách đủ mạnh khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp tham gia phát triển công nghiệp hỗ trợ theo cơ chế thị trường; trong đó, chú trọng thúc đẩy phát triển cơ khí chế tạo phục vụ các ngành kinh tế, nhất là phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Cần huy động mọi nguồn lực trong nước và nước ngoài, bảo đảm thu được kết quả thấy rõ trong các lĩnh vực trên từ năm 2015, tiến tới thực hiện thành công quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ. Có thể nghiên cứu, trình Quốc hội ban hành luật về công nghiệp hỗ trợ, nghị quyết nêu rõ.

Theo nghị quyết, việc đấu tranh phòng, chống buôn lậu, kinh doanh trái phép, gian lận thương mại, xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là đối với hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng  phục vụ sản xuất nông nghiệp phải tạo chuyển biến tích cực trong năm 2015 và các năm tiếp theo. 

Bộ Công Thương còn được giao phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ giá điện, giá xăng dầu theo nguyên tắc thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.

Tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp điện cho vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Rà soát và thực hiện có hiệu quả quy hoạch xây dựng thủy điện, bảo đảm an toàn vận hành hồ chứa, quản lý đập; đẩy mạnh trồng rừng thay thế, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội khi thực hiện di dân, tái định cư đối với các dự án thuỷ điện cũng là nội dung Quốc hội yêu cầu ngành công thương phải thực hiện.

Theo Nguyễn Lê

Vneconomy

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *