Dòng chảy vốn 10/03/2015 16:04

Quảng Ninh thuê Le Bros xây dựng thương hiệu tỉnh

FICA - UBND tỉnh đã chỉ đạo mời công ty Le Bros giúp tỉnh Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch chiến lược xây dựng thương hiệu tỉnh Quảng Ninh.

Tuần qua, Hội đồng xây dựng thương hiệu Quảng Ninh đã họp để thống nhất các nội dung công việc, lộ trình triển khai liên quan đến việc xây dựng thương hiệu Quảng Ninh.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã chỉ đạo mời công ty Le Bros giúp tỉnh Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch chiến lược xây dựng thương hiệu tỉnh Quảng Ninh, trong đó đề xuất các nhiệm vụ, nội dung công việc cụ thể, lộ trình triển khai và thứ tự ưu tiên thực hiện. 

Tổ giúp việc của Hội đồng Xây dựng thương hiệu tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Le Bros hoàn thiện tài liệu trong tháng 3/2015, trình Hội đồng thông qua để báo cáo tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc xây dựng thương hiệu tỉnh Quảng Ninh là công việc lâu dài, càn duy trì thường xuyên và phải kiên trì thực hiện bằng tình cảm, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. 

Mục tiêu cao nhất của việc xây dựng thương hiệu Quảng Ninh là nhằm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thông qua việc thu hút ngày càng nhiều du khách và nhà đầu tư tới Quảng Ninh, với niềm tin và cam kết Quảng Ninh là địa chỉ tin cậy, nơi cần đến và nơi đáng sống.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh nghiên cứu đề xất một số vấn đề tạo ra hình ảnh đẹp, ghi dấu ấn đối với người dân và du khách và nhà đầu tư nhằm xây dựng, phát triển hình ảnh đơn vị, đồng thời góp phần tạo dựng, củng cố, phát triển thương hiệu tỉnh Quảng Ninh.

Phương Dung

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *