Dòng chảy vốn 18/11/2013 07:55

Nhập siêu 145,5 triệu USD trong 10 tháng đầu năm

FICA - Riêng trong tháng 10 cả nước xuất siêu 100 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 12,61 tỷ USD, tăng 12,8% và nhập khẩu đạt 12,51 tỷ USD, tăng 11% so với kết quả thực hiện trong tháng 9/2013.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của của cả nước trong tháng 10/2013 đạt 25,12 tỷ USD, tăng 12% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 12,61 tỷ USD, tăng 12,8% và nhập khẩu đạt 12,51  tỷ USD, tăng 11% so với kết quả thực hiện trong tháng 9/2013.
 
Về xuất khẩu, tính từ đầu năm đến hết tháng 10, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam là 108,72 tỷ USD, tăng gần 16% về mặt số tương đối so với kết quả thực hiện của 10 tháng năm 2012, tăng tương ứng gần 15 tỷ USD về số tuyệt đối. Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 108,87 tỷ USD, tăng 15,92% so với kết quả thực hiện của 10 tháng/2012, tương ứng tăng gần 15 tỷ USD về số tuyệt đối.

Như vậy, Việt Nam đã nhập siêu khoảng 145,5 triệu USD trong 10 tháng đầu năm nay tuy nhiên tính riêng trong tháng 10 cả nước xuất siêu khoảng 100 triệu USD.

Trong đó, giá trị xuất nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu xuất nhập khẩu của cả nước. Nhóm doanh nghiệp này cũng tiếp tục xuất siêu mạnh, góp phần cải thiện cán cân xuất nhập khẩu, tính trong 10 tháng đầu năm con số xuất siêu đạt 4,77 tỷ USD.

Cụ thể, số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 10 tháng tính đầu năm 2013 đạt 66,71 tỷ USD (không tính dầu thô xuất khẩu), tăng mạnh 28,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 61% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong 10 tháng năm 2013 đạt 61,94 tỷ USD, tăng mạnh 25,6% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,9% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng tính từ đầu năm 2013.

Cao Minh

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *