Dòng chảy vốn 15/11/2013 10:51

Giới thiệu nhân sự các Ủy ban của Quốc hội

Sáng nay (15/11), Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Với 80,52% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết nhất trí bổ sung 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 3 Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội (gồm Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban về các vấn đề xã hội, Ủy ban Đối ngoại).

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc Tờ trình giới thiệu nhân sự Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với ông Nguyễn Đức Hiền, sinh năm 1955, dân tộc Kinh, đại biểu tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Dân nguyện để Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về nhân sự Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu nhân sự bổ sung như sau:

1/ Ông Nguyễn Văn Thành, dân tộc Nùng, sinh năm 1964, đại biểu tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

2/ Ông Phạm Trí Thức, sinh năm 1959, dân tộc Kinh, đại biểu tỉnh Thanh Hoá, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

3/ Ông Nguyễn Văn Tuyết, sinh năm 1960, dân tộc Kinh, đại biểu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban này.

4/ Ông Đặng Thuần Phong, sinh năm 1964, đại biểu tỉnh Bến Tre, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban này.

5/ Ông Vũ Hải Hà, sinh năm 1969, đại biểu tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

* Cũng trong sáng nay, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương với 87,75% đại biểu tán thành.

Theo Lê Sơn

Chinhphu.vn

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *