Dòng chảy vốn 24/01/2014 14:49

FDI tháng 1 chưa bằng một nửa cùng kỳ

FICA - Với 40 dự án được cấp phép mới trong tháng 1, tổng vốn đăng ký 211 triệu USD, FDI đã giảm 50,6% về số dự án và giảm 52,4% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013.

 
Tháng này, Bà Rịa - Vũng Tàu dẫn đầu thu hút vốn đầu tư với số vốn đăng ký đạt 61,5 triệu USD.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của cả nước tính đến thời điểm 20/1/2014 thu hút 40 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 211 triệu USD.

Với kết quả này, FDI đã giảm 50,6% về số dự án và giảm 52,4% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013.

Đồng thời, trong 20 ngày đầu năm cũng đã có 6 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 186,1 triệu USD.

Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 397,1 triệu USD trong tháng này, giảm 21,9% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng 1/2014 ước tính đạt 465 triệu USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 189 triệu USD, chiếm 47,6% tổng vốn đăng ký. Trong khi đó, ngành kinh doanh bất động sản đạt 176,3 triệu USD, chiếm 44,4%; các ngành còn lại đạt 31,8 triệu USD, chiếm 8%.

Cả nước có 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong tháng 1. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu có số vốn đăng ký lớn nhất với 61,5 triệu USD, chiếm 29,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Thái Nguyên 31,3 triệu USD, chiếm 14,8%; Vĩnh Phúc 31 triệu USD, chiếm 14,7%; Bình Dương 28,9 triệu USD, chiếm 13,7%.

Trong số 18 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong tháng thì Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 88,8 triệu USD, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Malaysia với 27,2 triệu USD, chiếm 12,9%; Pháp 19,5 triệu USD, chiếm 9,2% và Bỉ 17 triệu USD, chiếm 8,1%...

Bích Diệp

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *