Dòng chảy vốn 04/05/2015 18:31

Doanh nghiệp đã phục hồi mạnh mẽ sau nhiều năm suy giảm

FICA- Theo Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, doanh thu, tài sản và vốn chủ sở hữu bình quân toàn khu vực doanh nghiệp năm 2014 tăng lần lượt là 19,61%, 19,51% và 18,9% so với năm 2013. Đặc biệt khu vực SMEs, năm 2014 ghi nhận sự tăng trưởng trở lại sau khi tăng trưởng âm trong năm 2013.

Phân tích dựa trên tổng hợp báo cáo tài chính của mẫu từ 700-1.000 doanh nghiệp đại chúng và niêm yết tại hai sàn giao dịch chứng khoán HSX và HNX, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) đánh giá, khu vực doanh nghiệp phi tài chính đang tiếp tục chuyển biến tích cực

Quy mô hoạt động của khu vực doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) có dấu hiệu phục hồi sau nhiều năm suy giảm. Doanh thu, tài sản và vốn chủ sở hữu bình quân toàn khu vực doanh nghiệp năm 2014 tăng lần lượt là 19,61%, 19,51% và 18,9% so với năm 2013. Niềm tin kinh doanh được phục hồi, dù thị trường còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp đang có dấu hiệu đầu tư trở lại vào lĩnh vực sản xuất.

.

Đặc biệt khu vực SMEs, năm 2014 ghi nhận sự tăng trưởng trở lại sau khi tăng trưởng âm trong năm 2013. Năm 2014, doanh thu, tài sản và vốn chủ sở hữu bình quân của khu vực này tăng trương ứng là 28,31%, 25,58% và 19,2% (năm 2013 là -29,37%; -13,64%; -3,17%), đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2009.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh tiếp tục được cải thiện. ROA, ROE năm 2014 tiếp tục xu hướng tăng kể từ sau giai đoạn giảm mạnh 2009-2012. Năm 2014, ROA, ROE lần lượt đạt 7,34% và 17,87%, tăng 1,03 và 2,01 điểm % so với năm 2013, tăng 3,27 và 7,16 điểm % so với năm 2012.

Theo ngành, ROA, ROE ghi nhận tăng ở hầu hết các ngành kinh tế chủ đạo - trong đó, các ngành có hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng mạnh nhất là Vận tải kho bãi, xây dựng, kinh doan bất động sản, công nghiệp chế biến chế tạo. Khu vực SMEs là khu vực có hiệu quả sản xuất kinh doanh cải thiện tốt nhất. Năm 2014, ROA, ROE lần lượt đạt 7,92% và 4,94% tăng 5,23 điểm % và 3,29 điểm % so với năm 2013. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2012.

Thị trường cổ phiếu phục hồi, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trở lại. Thị trường hồi phục nhẹ từ đầu tháng 4. Tính đến ngày 20/4, VNIndex tăng 3,6% và HNX Index tăng 0,4% so với đầu năm 2015.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trở lại trong tháng 4. Từ 01/4 đến 20/4 khối đầu tư nước ngoài mua ròng 1.515 tỷ đồng (tương đương 71 triệu USD) xấp xỉ với giá trị mua ròng từ đầu năm 2015 đến ngày 20/4 là 1.560 tỉ đồng (73 triệu USD). Tuy nhiên giá trị mua ròng từ đầu năm 2015 đến 20/4 chỉ bằng khoảng 60% cùng kỳ năm 2014.

UBGSTCG cũng ghi nhận điểm tích cực là tăng trưởng tín dụng tốt ngay từ những tháng đầu năm. Tháng 4/2015, tăng trưởng tín dụng đạt 2,78%, là mức cao nhất trong 3 năm gần đây (2013 và 2014 tương ứng là 1,04% và 0,53%). Đây là một tín hiệu khả quan cho thấy tăng trưởng tín dụng không còn bị dồn áp lực vào những tháng cuối năm. Dòng tín dụng cũng có xu hướng phân bổ tốt hơn vào những ngành và khu vực ưu tiên.

.

Thanh khoản hệ thống ngân hàng ổn định; thanh khoản tiền VND và USD đều cải thiện và có xu hướng ổn định trong thời gian tới. LDR tại thời điểm T2/2015 là 84% (T12/2014: 83%). Huy động tiền gửi khách hàng đạt 4 triệu 438 tỷ đồng giảm nhẹ so với đầu năm (giảm 0,02%). Tại thời điểm T2/2015, LDR VND là 84%, LDR ngoại tệ là 83%.

Bích Diệp

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *