Đầu tư 20/09/2014 08:07

Formosa nhận thêm hỗ trợ từ Chính phủ

FICA - Liên Bộ kiểm tra cụ thể tiến độ, việc bố trí, giải ngân các nguồn vốn cho dự án, đề xuất xử lý tiếp số vốn 219 tỷ đồng còn lại để hỗ trợ dự án.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, tỉnh này sẽ được hỗ trợ thực hiện một số dự án trên địa bàn.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đã đồng ý hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng nhằm đáp ứng tiến độ cấp nước cho dự án Formosa theo cam kết là cấp thiết. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra cụ thể tiến độ, việc bố trí, giải ngân các nguồn vốn cho dự án, trên cơ sở đó đề xuất xử lý tiếp số vốn 219 tỷ đồng còn lại (trong tổng số 819 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ dự án).

Đồng thời, Thường trực Chính phủ cũng cũng đồng ý về chủ trương đối với Đề án cơ chế chính sách đầu tư xây dựng nhà ở công nhân và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đến nay ngân sách Trung ương đã hỗ trợ cho dự án được 97 tỷ đồng và sẽ tiếp tục hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ dự án. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội xác định cụ thể mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Liên quan đến dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án trọng điểm quốc gia khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương, Phó Thủ tướng thống nhất về chủ trương cho ứng tiếp 800 tỷ đồng (trong tổng số 1.166 tỷ đồng) đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý để triển khai các hạng mục cấp thiết còn lại của dự án trước mùa mưa bão năm 2014.

Để triển khai kịp thời giai đoạn I của dự án đầu tư công trình cơ sở hạ tầng trên Đảo Sơn Dương, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đề xuất phương án hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương để thực hiện dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đề án phát triển kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng của dự án mỏ sắt Thạch Khê đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng mức đầu tư là 1.677 tỷ đồng. vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 399,5 tỷ đồng, đến nay ngân sách Trung ương đã bố trí 40 tỷ đồng. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh làm việc cụ thể với Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam, Ban Quản lý dự án về tình hình thực hiện Đề án thời gian qua, kế hoạch, lộ trình triển khai trong thời gian tới và nhu cầu vốn cụ thể đối với từng công trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *