Dòng chảy vốn 08/06/2015 09:53

Dân Việt đang gánh hơn 300 loại phí, lệ phí

Tại Danh mục phí, lệ phí, Chính phủ quy định chi tiết thành 301 khoản phí và lệ phí, đồng thời, quy định rõ 3 cơ quan có thẩm quyền ban hành các loại phí, lệ phí là: Chính phủ, Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Theo ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính), danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh Phí và lệ phí hiện hành có 73 loại phí và 42 loại lệ phí. Pháp lệnh cũng giao Chính phủ quy định chi tiết Danh mục.

Tại Danh mục phí, lệ phí, Chính phủ quy định chi tiết thành 301 khoản phí và lệ phí, đồng thời, quy định rõ 3 cơ quan có thẩm quyền ban hành các loại phí, lệ phí là: Chính phủ, Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

"Chính phủ cũng nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tự đặt ra các khoản thu; sửa đổi mức thu các khoản phí, lệ phí đã được cơ quan Nhà nước quy định. Các bộ, ngành và địa phương hay cá nhân đều không thể tự đặt ra các khoản phí ngoài các khoản đã có trong Danh mục. Các văn bản quy định thu phí Bộ Tài chính ban hành đều thực hiện đúng theo quy định tại Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh phí, lệ phí", ông Thi cho biết.

Ông Thi cho biết, pháp lệnh hiện hành quy định các khoản lệ phí, phí gắn với dịch vụ công do cả Nhà nước và doanh nghiệp cung cấp. Mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí do Nhà nước quy định.  

Tuy nhiên, theo ông Thi, điều này chưa khuyến khích doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ công. Để đẩy mạnh xã hội hoá, thu hút nguồn lực tham gia cung cấp dịch vụ công, dự kiến sẽ quy định phạm vi điều chỉnh theo hướng Danh mục các khoản phí và lệ phí gắn với dịch vụ công do Nhà nước cung cấp; trường hợp dịch vụ đó do doanh nghiệp cung cấp thực hiện giá dịch vụ theo quy định của Luật Giá.

Ngoài ra, trên thực tế, rất nhiều ý kiến cho rằng người dân đang phải chi trả quá nhiều khoản phí, lệ phí. Về vấn đề này, đại diện Vụ Chính sách thuế cho rằng, người dân cần phân biệt rõ đâu là phí, lệ phí và đâu là giá dịch vụ.

“Khi đi vào một khu du lịch phải mua vé vào cửa, vào trong khu du lịch phải trả vé sử dụng các dịch vụ…Khoản tiền trả để mua vé đó đều được người dân gọi là phí nhưng thực ra là giá dịch vụ do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng khu du lịch đưa ra. Mà giá dịch vụ thì được thực hiện theo cơ chế thị trường và không được điều chỉnh trong các văn bản quy phạm về phí và lệ phí”, ông Thi nói.

Ông Thi cũng khuyến nghị: “Khi ở đâu đó đề ra 1 khoản thu thì các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân tổ chức thu cần giải thích rõ cho đối tượng trả khoản tiền đó bản chất đấy là giá chứ không phải phí, lệ phí do Nhà nước thu để tránh hiểu nhầm”.

Phương Dung

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *