Dòng chảy vốn 31/12/2014 07:55

Đà Nẵng: Thưởng Tết cao nhất là 300 triệu đồng

FICA - Kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng có mức thưởng thấp nhấp là 300 ngàn đồng/người, cao nhất là 300 triệu đồng/người.

Thưởng Tết cao nhất của Đà Nẵng là 300 triệu đồng/người
Thưởng Tết cao nhất của Đà Nẵng là 300 triệu đồng/người

Chiều 30/12, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, đã có 398 doanh nghiệp trên địa bàn đã báo cáo kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 cho người lao động, trong đó có 41 Công ty TNHH MTV do Nhà nước là chủ sở hữu; 121 doanh nghiệp Cổ phần, vốn góp của Nhà nước; 116 doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty CP không có vốn NN và 120 Doanh nghiệp FDI.

 

Theo đó, đối Công ty TNHH MTV do Nhà nước là chủ sở hữu, mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người, bình quân là 7,034 triệu đồng/người và thấp nhất là 500 ngàn đồng/người.

 

Đối với doanh nghiệp Cổ phần, vốn góp của Nhà nước, mức thưởng cao nhất là 300 triệu đồng/người, bình quân là 11,836 triệu đồng/người và thấp nhất là 300 ngàn đồng/người.

 

Đối với Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty CP không có vốn NN, mức thưởng cao nhất là 50 triệu đồng/người, bình quân là 3,519 triệu đồng/người và thấp nhất là 500 ngàn đồng/người.

 

Đối với doanh nghiệp FDI, mức thưởng cao nhất là 146,126 triệu đồng/người, bình quân là 10,023 triệu đồng/người và thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

 

Đối với kế hoạch thưởng Tết dương lịch, mức thưởng cao nhất 90,512 triệu/người, thuộc về doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty CP không có vốn NN. Mức thưởng thấp nhất là 100 ngàn đồng/người thuộc về Công ty TNHH MTV do Nhà nước là chủ sở hữu; doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty CP không có vốn NN và doanh nghiệp FDI.

 

Được biết, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng có mức thưởng thấp nhấp là 500 ngàn đồng/người, cao nhất là 172 triệu đồng/người.

 

Khánh Hồng
Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *