Dòng chảy vốn 07/05/2015 10:46

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND thành phố Hà Nội

FICA – Nội dung thanh tra bao gồm việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị mới từ năm 2002 đến năm 2014 của UBND TP Hà Nội.

IMG_8300.JPG

Toàn cảnh phiên họp

Thanh tra Chính phủ cho biết, trong ngày 5/5, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã chủ trì công bố Quyết định thanh tra đối với UBND thành phố Hà nội.

​Quyết định này nêu rõ sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị mới theo Quyết định số 123/2001/QĐ-UB ngày 06/12/2001 của UBND thành phố Hà Nội.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2002 đến năm 2014. Thời hạn thanh tra là 90 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do ông Trần Hữu Lợi, Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh khẳng định mục đích của cuộc thanh tra là đánh giá quá trình thực hiện Quyết định số 123/2001/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội trong việc sử dụng quỹ đất, quỹ nhà; việc xây dựng giá thành; phương thức quản lý; những bất cập về cơ chế, chính sách nếu có...

Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, Đoàn thanh tra và Thành phố cần chủ động phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện. UBND thành phố có sự chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị liên quan trong việc lập danh mục các dự án; tổng hợp, báo cáo đánh giá các dự án về diện tích, phương thức quản lý; nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện dự án.

Ông Hạnh nêu rõ, đoàn thanh tra cần xây dựng kế hoạch thực hiện một cách chi tiết, phối hợp tốt với địa phương để cuộc thanh tra kết thúc xong trước đại hội Đảng bộ thành phố (dự kiến tháng 10/2015), chấp hành nghiêm quy chế phát ngôn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh yêu cầu, đối với nội dung liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Bên cạnh đó, liên quan đến đơn vị nào, Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ mời các đơn vị cùng phối hợp; đối với nội dung nhà ở giao Sở Xây dựng; nội dung liên quan tới giá cả giao Sở Tài chính; đối với các địa bàn liên quan, UBND thành phố sẽ chỉ đạo trực tiếp bằng văn bản. Ngoài ra, những vấn đề có liên quan trực tiếp tới UBND thành phố, thành phố sẽ nghiêm túc chấp hành.

Thanh Nga

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *