Dòng chảy vốn 14/05/2015 21:02

Chính phủ chi gần 500 tỷ đồng cho 9 tỉnh để giữ đất lúa

FICA – 9 tỉnh được bổ sung kinh phí gồm có Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang.

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định bổ sung 470,88 tỷ đồng cho 9 địa phương từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2014.

9 tỉnh được bổ sung kinh phí gồm: Bắc Ninh 13,75 tỷ đồng, Thanh Hóa 64,792 tỷ đồng, Đà Nẵng 1,093 tỷ đồng, Quảng Ngãi 14,905 tỷ đồng, Tây Ninh 25,486 tỷ đồng, Vĩnh Long 35,6 tỷ đồng, Hậu Giang 41,194 tỷ đồng, Đồng Tháp 113,067 tỷ đồng, Kiên Giang 160,993 tỷ đồng.

Việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Tại Việt Nam, do quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng... diện tích đất canh tác đang giảm đi nhanh chóng. Việc giữ gìn diện tích đất trồng lúa là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ địa phương trồng lúa để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên cả nước.

Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ địa phương sản xuất lúa 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước; hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

Đối với diện tích đất khai hoang, cải tạo đất trồng lúa, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ địa phương sản xuất lúa 10 triệu đồng/ha đất trồng lúa, trừ đất trồng lúa nương được khai hoang từ đất chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ hóa...

Thanh Nga

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *