Dòng chảy vốn 02/11/2013 15:00

Bội chi ngân sách Nhà nước 10 tháng gần 150.000 tỷ đồng

FICA - Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tính riêng trong tháng 10, con số bội chi ngân sách Nhà nước vào khoảng 10.760 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 10 ước đạt 71.640 tỷ đồng, tăng 35,7% (18.800 tỷ đồng) so với tháng 9; luỹ kế thu 10 tháng đạt 618.290 tỷ đồng, bằng 75,8% dự toán, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong khi đó, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 10 ước đạt 82.400 tỷ đồng, luỹ kế chi 10 tháng đạt 767.210 tỷ đồng, đạt 78,4% dự toán, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, bội chi ngân sách Nhà nước tính riêng trong tháng 10 là 10.760 tỷ đồng và tính chung trong 10 tháng là 148.920 tỷ đồng.

Mới đây, trong báo cáo của Chính phủ trình bày tại Quốc hội về thu, chi ngân sách do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày, dự kiến thu ngân sách năm 2013 đạt 790.800 tỷ đồng, giảm 25.200 tỷ đồng so với dự toán. Nếu loại trừ các khoản ghi thu ngân sách (khoảng 38.400 tỷ đồng) thì thu cân đối ngân sách nhà nước hơn 752.300 tỷ đồng, giảm tới 63.600 tỷ đồng (-7,8%) so với dự toán.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước năm 2013 ước đạt 986.300 tỷ đồng, tăng 8.300 tỷ đồng, tương đương 0,8% so với dự toán. Bội chi ngân sách nhà nước năm 2013 ở mức 195.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% GDP - cao hơn so với con số 4,8% GDP kế hoạch đặt ra trước đó.

Do tình hình thu ngân sách gặp khó khăn, tại kỳ họp Chính phủ diễn ra lần này, Chính phủ đã xin Quốc hội nâng bội chi từ 4,8% lên 5,3%. Về đề xuất này, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra cuối tuần trước, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, trần bội chi được nâng từ 4,8% lên 5,3%, tương ứng 18.500 tỷ đồng là cố gắng để đầu tư vào những chỗ cho đầu tư phát triển nhưng mà nguồn thu không có, chứ không phải nâng trần bội chi lên hết để đủ bù 63.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng cũng khẳng định, tất cả những kế hoạch hằng năm, chi tiêu ngân sách, đầu tư cũng như kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các quy hoạch phát triển ngành và của các địa phương thì phần nhiều đều giao cho các cơ quan có chức năng nghiên cứu xây dựng, hoặc tham gia xây dựng. Và nhất định là trong quá trình thẩm định trước khi phê duyệt, bao giờ cũng lấy ý kiến đông đảo các nhà khoa học.

Để cắt giảm chi tiêu công, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, tinh thần chung của Chính phủ là triệt để tiết kiệm trong cả chủ trương đầu tư và việc chi tiêu thường xuyên.

"Bộ Tài chính đang nghiên cứu phân tích câu chuyện khoán. Giải pháp khoán cũng có mặt lợi, nhưng không phải không có hạn chế. Bộ Tài chính cùng các bộ đang phân tích đánh giá kỹ để trình Chính phủ. Còn Chính phủ, tinh thần thì bất cứ việc gì tiết kiệm dù nhỏ nhất cũng đều khuyến khích. Trong phiên họp hôm nay, Chính phủ ra quyết nghị, trước đây nói nhiều tới tiết kiệm, giảm đi nước ngoài, giảm hội họp. Bây giờ, Chính phủ yêu cầu từng bộ lên rõ kế hoạch cắt những khoản nào, cụ thể bao nhiêu", ông nói thêm.

Cao Minh

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *