Dòng chảy vốn 22/06/2018 10:31

Bộ KH&ĐT kiến nghị Chính phủ cho kinh doanh casino tại Bãi Dài, Phú Quốc

Bộ KH&ĐT vừa có văn bản đề nghị Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương bổ sung mục tiêu kinh doanh casino dành cho người nước ngoài và thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại một điểm kinh doanh casino đặt tại hạng mục Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí phức hợp Bãi Dài thuộc Dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc.

Theo đó, Bộ KH&ĐT đề xuất Chính phủ cho phép công ty nói trên được quyền gộp 4 dự án thành các hạng mục Dự án Tổ hợp và việc bổ sung khu Trung tâm hội nghị, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Vòng vào Dự án Tổ hợp.

Việc gộp dự án vào khiến tổng vốn của tổ hợp trên vào khoảng 2 tỷ USD phù hợp với quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP cũng như quy định của pháp luật về xây dựng, kinh doanh casino.

Đối với dự án này, Bộ KH&ĐT đề nghị tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ liên quan của nhà đầu tư sau khi điều chỉnh và bổ sung các hạng mục thành một dự án tổng thể để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Về ưu đãi, Bộ KH&ĐT khẳng định 4 dự án tại xã Gành Dầu (Phú Quốc) được chấp nhận kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian còn lại nếu vẫn tiếp tục đáp ứng các điều kiện về ưu đãi thuế và các doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập của từng dự án đầu tư được ưu đãi để kê khai nộp thuế theo từng dự án.

Về hiện trạng sử dụng đất, Bộ KH&ĐT cho biết tỉnh Kiên Giang báo cáo 4 dự án thực hiện tại xã Gành Dầu chỉ có VinPearl Safari Phú Quốc thuê đất rừng theo quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ rừng. Ba dự án còn lại không sử dụng đất rừng hoặc đất chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng.

Đối với hạng mục Khu Trung tâm hội nghị, khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Vòng, hiện 335,85 ha đất rừng phòng hộ đã được chuyển đổi mục đích sử dụng, đưa ra khỏi quy hoạch rừng phòng hộ. Tỉnh đã giao đất này cho huyện quản lý.

Liên quan đến việc cho người Việt vào chơi casino khi dự án hoàn thành, Bộ KH&ĐT khẳng định, Bộ Chính trị đã đồng ý thực hiện thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại dự án ở Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang), dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc đang trong quá trình thực hiện thủ tục theo quyết định chủ trương đầu tư và trình Thủ tướng xem xét quyết định. 

Bộ KH&ĐT kiến nghị Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương bổ sung mục tiêu kinh doanh casino dành cho người nước ngoài và thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại một điểm kinh doanh casino đặt tại hạng mục Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí phức hợp Bãi Dài thuộc Dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc.

Bộ này kiến nghị Chính phủ về thời gian thực hiện thí điểm cho phép người Việt vào chơi tại điểm kinh doanh casino là trong 3 năm kể từ ngày dự án đủ điều kiện cấp phép kinh doanh casino.

An Linh

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *