Dòng chảy vốn 28/01/2014 10:00

“Chỉ 0,9% người dân chưa tin cậy số liệu thống kê”

FICA - Khảo sát của Tổng cục Thống kê với người dùng số liệu thống kê cho thấy, 30% cho rằng số liệu thống kê do Tổng cục cung cấp là đáng tin cậy; 64,3% đánh giá tương đối tin cậy; 4,8% cho là ít tin cậy và 0,9% số người trả lời chưa tin cậy

 

Tổng cục Thống kê vừa công bố một số kết quả sơ bộ cuộc điều tra tình hình sử dụng thông tin thống kê năm 2013.

Cuộc điều tra được tiến hành trên phạm vi 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với mẫu thiết kế gồm 7.000 đối tượng, trong đó 6.950 đối tượng điều tra trực tiếp và 50 đối tượng điều tra gián tiếp. Kết thúc điều tra đã thu được 6.965 phiếu điều tra, tỷ lệ trả lời đạt 99,5%, trong đó phỏng vấn trực tiếp 6950 người, đạt tỷ lệ 100% và điều tra gián tiếp 15 phiếu, đạt tỷ lệ 30%.

Trong số này có 199 người đang giữ các vị trí lãnh đạo Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chiếm 2,9% tổng số người trả lời; 1.350 người là lãnh đạo Cục, Vụ, Viện, lãnh đạo Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, chiếm 19,4%; 342 người là lãnh đạo cấp huyện, chiếm 4,9%; 2105 người là lãnh đạo cấp phòng, chiếm 30,2%.

Ngoài ra, còn có 703 người là lãnh đạo các doanh nghiệp, chiếm 10,1%; 15 người thuộc Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, chiếm 0,2% và 2.251 người thuộc các vị trí khác, chiếm 32,3%.

Kết quả khảo sát cho thấy, về độ tin cậy của thông tin thống kê, có 5.679 người đưa ra ý kiến đánh giá về độ tin cậy của thông tin thống kê, trong đó 30% cho rằng đáng tin cậy; 64,3% đánh giá tương đối tin cậy; 4,8% cho là ít tin cậy và 0,9% số người trả lời chưa tin cậy.

Có 5.609 người cho biết ý kiến đánh giá về tính kịp thời của thông tin thống kê. Trong số này, 758 người (tương ứng 13,5% số người trả lời) cho rằng thông tin thống kê rất kịp thời; 3.940 người (tương ứng 70,3%) cho rằng thông tin thống kê tương đối kịp thời và 911 người (tương ứng 16,2%) cho rằng thông tin chưa kịp thời.

Về khả năng tiếp cận thông tin thống kê của ngành Thống kê thời gian qua, có 27,7% trong số 5.684 người trả lời cho rằng việc tiếp cận thông tin thống kê là dễ dàng; 63,8% cho rằng tiếp cận tương đối dễ dàng; 6,5% số người cho rằng tiếp cận khó khăn và 2,1% số người không biết dễ dàng hay khó khăn.

Tính chung ý kiến đánh giá khả năng tiếp cận thông tin thống kê thời gian vừa qua là dễ dàng và tương đối dễ dàng ở mức khá cao, với tỷ lệ 91,5% và cũng tương đối đồng đều giữa các nhóm đối tượng dùng tin.

Tuy nhiên, trong số 5.640 người cho biết ý kiến thì chỉ có 1.778 người (tương ứng 31,5% số người trả lời) hài lòng; 3.399 người (tương ứng 60,3%) tương đối hài lòng và 463 người (tương ứng 8,2%) chưa hài lòng với việc phổ biến, cung cấp thông tin của ngành Thống kê.

Bích Diệp

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *