Đầu tư 11/09/2014 17:17

Phó Thủ tướng lệnh siết chặt thi tuyển công chức

FICA - Việc tuyển dụng, nâng ngạch, nâng hạng công chức, viên chức được yêu cầu phải bảo đảm công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có công văn yêu cầu Bộ Nội vụ hướng dẫn, hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương xác định vị trí việc làm. 

Công văn nêu rõ, Bộ Nội vụ phải chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ để chấn chỉnh, xử lý các sai phạm; đề xuất, triển khai các giải pháp đột phá trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Nội vụ tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, nâng ngạch, nâng hạng công chức, viên chức, bảo đảm công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thi tuyển; áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực.

Đồng thời, cơ quan này cũng được giao chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; kiên quyết loại bỏ những hành vi ứng xử thiếu lành mạnh như uống rượu, bia làm ảnh hưởng tới công việc; hút thuốc lá không đúng nơi quy định; trang phục không phù hợp với môi trường làm việc; thiếu văn hóa trong giao tiếp với người dân và đồng nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; tăng cường vai trò và đẩy mạnh hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo để đề xuất, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *