Đời Sống 07/01/2015 08:22

Thanh tra toàn bộ phương tiện sử dụng phần mềm Uber để bắt khách

FICA - Bộ GTVT vừa ra văn bản yêu cầu các lực lượng của Sở giao thông vận tải Hà Nội và Sở giao thông TP.HCM thực hiện việc kiểm tra đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, phương tiện, lái xe cung cấp dịch vụ vận tải có sử dụng phần mềm Uber.

Ngày 6/1, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa ký Công văn số 01/BGTVT-VT gửi Sở Giao thông Vận tải Tp. Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh về việc kiểm tra, thanh tra hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải, các phương tiện, lái xe cung cấp dịch vụ vận tải có sử dụng phần mềm Uber.
 
Theo người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải, công ty Uber là một đơn vị kinh doanh về công nghệ theo giấy phép kinh doanh đã được UBND Tp.HCM cấp và không kinh doanh vận tải. Vì vậy, công ty Uber không phải là đối tượng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, hoạt động của công ty Uber có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vận tải.
 
Thanh tra các đơn vị vận tải, phương tiện, lái xe cung cấp dịch vụ vận tải có sử dụng phần mềm Uber


Thanh tra các đơn vị vận tải, phương tiện, lái xe cung cấp dịch vụ vận tải có sử dụng phần mềm Uber

 
Để đảm bảo Công ty Uber và các đơn vị kinh doanh vận tải có sử dụng phần mềm Uber hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Tp. Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra, thanh tra đột xuất và định kỳ việc tuân thủ các quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP đối với hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải, các phương tiện, lái xe cung cấp dịch vụ vận tải có sử dụng phần mềm Uber, xử lý vi phạm (nếu có) và báo cáo về Bộ Giao thông Vận tải kết quả thực hiện.
 
Trước đó, ngày 25/12/2014, Bộ Giao thông Vận tải đã có Công văn số 16826/BGTVT-VT yêu cầu Công ty Uber chỉ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện kinh doanh về giấy phép, phương tiện, lao động… theo đúng quy định tại Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 
 
Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải đã hoặc sẽ ký hợp đồng với Công ty Uber phải thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật khi cung cấp phương tiện, lái xe có sử dụng phần mềm ứng dụng Uber, đặc biệt là thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải.
Lê Tú
Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *