Dòng chảy vốn 02/03/2014 13:53

Thu 5.900 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân trong 2 tháng

Số thu này đóng góp vào tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng qua đạt 99.400 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 2 ước tính đạt 9.234 tỷ đồng (gồm: vốn trung ương 1.669 tỷ đồng; vốn địa phương 7.565 tỷ đồng).

Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 20.859 tỷ đồng, bằng 11,6% kế hoạch năm và giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong số vốn trung ương quản lý đạt 4.015 tỷ đồng, thì đầu tư của Bộ Giao thông Vận tải dẫn đầu với 627 tỷ đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đứng thứ hai với 324 tỷ đồng; đứng thứ ba là Bộ Xây dựng 169 tỷ đồng....

Còn trong nguồn vốn địa phương quản lý 16.844 tỷ đồng, Hà Nội đầu tư đạt 2.415 tỷ đồng, TP Hồ Chí Minh 922 tỷ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu 760 tỷ đồng....

Cùng thời điểm 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/2 ước đạt 99.400 tỷ đồng, trong đó thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 22,9 nghìn tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 17 nghìn tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân 5.900 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường 1,3 nghìn tỷ đồng; thu phí, lệ phí 1,1 nghìn tỷ đồng...

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/2 ước đạt 114.700 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 15,2 nghìn tỷ đồng; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 81,5 nghìn tỷ đồng, bằng 11,6%; chi trả nợ và viện trợ 18,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15%.Theo Xuân Thân/VOV online

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *