Doanh nghiệp 09/12/2013 13:48

Việt Nam có công ty chứng khoán hợp nhất đầu tiên

FICA - Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) được thành lập theo Quyết định số 116/GP-UBCK ngày hôm nay (9/12/2013) của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã ban hành Quyết định công nhận tư cách thành viên giao dịch và chấp thuận thành viên giao dịch trực tuyến đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS).

Chứng khoán MB được thành lập mới dựa trên việc hợp nhất với công ty cổ phần chứng khoán VITS và đây là công ty chứng khoán hợp nhất đầu tiên của Việt Nam. MBS có vốn điều lệ 621 tỷ đồng, trong đó, vốn pháp định là 300 tỷ đồng. Tổng tài sản của MBS là 2.532 tỷ đồng, nợ phải trả là 1.911 tỷ đồng.

MBS thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh gồm môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của MBS là ông Lưu Trung Thái. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà Cao Thị Thúy Nga, 3 thành viên Hội đồng quản trị là ông Quách Mạnh Hào, bà Nguyễn Minh Châu và ông Phan Phương Anh. Tổng giám đốc là ông Trần Hải Hà, ban lãnh đạo của VITS không tham gia lãnh đạo công ty chứng khoán sau hợp nhất.

Năm 2014 có thể được coi là năm bùng nổ của việc mua bán và sáp nhập các công ty chứng khoán. Theo tìm hiểu của Đầu tư chứng khoán, đã có thêm 2 công ty chứng khoán ký thỏa thuận khung về việc hợp nhất; 2 công ty vẫn đang trong quá trình tìm đối tác.

Với xu hướng này, nhiều tên công ty chứng khoán sẽ bị xóa sổ thông qua M&A trong năm tới và số lượng các công ty chứng khoán sẽ sụt giảm mạnh trong năm tới, tương tự như việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong năm vừa qua.

Lam Thanh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *