Doanh nghiệp 12/02/2014 14:38

Tự ý cho vay "người nhà", Kinh Đô bị HSX tuýt còi

FICA - Trong văn bản của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM có nêu rõ, việc Kinh Đô cho các bên liên quan vay và đã được thu hồi tuy nhiên, việc chưa thông qua tại Đại hội đồng cổ đông là trái với quy định theo Thông tư 121 và điều lệ của công ty.

 

 


Ngày 11/2, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) đã có thông báo nhắc nhở CTCP Kinh Đô (mã chứng khoán KDC) về việc cho vay các bên liên quan khi chưa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Qua xem xét báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được kiểm toán của KDC, HSX nhận thấy mục 27 Thuyết minh BCTC thể hiện nhiều giao dịch trọng yếu của KDC với các công ty có liên quan trong 6 tháng đầu năm 2013.

Tại công văn ngày 6/2/2014 giải trình nghiệp vụ với các bên liên quan, Kinh Đô cho biết, nhằm đạt được hiệu quả cao trong việc quản lý nguồn tiền, gia tăng thu nhập tài chính nên công ty đã cho các đơn vị thành viên vay mặc dù chưa xin ý kiến ĐHĐCĐ. Tuy nhiên các khoản vay này đã được thu hồi toàn bộ vào thời điểm 31/12/2013.

HSX cho rằng, việc KDC cho các bên liên quan vay và đã được thu hồi tuy nhiên, việc chưa thông qua tại ĐHĐCĐ là trái với quy định theo Thông tư 121 và điều lệ của KDC. Do vậy, HSX yêu cầu KDC tuân thủ các quy định về quản trị công ty tại Thông tư 121.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *