Doanh nghiệp 27/02/2019 09:20

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam bán hết 100% cổ phần chào bán tại CTCP Lilama 10 và Lilama 69-3

Như vậy, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đã thoái toàn bộ hơn 15% vốn tại Lilama 10 và 30,3% vốn tại Lilama 69-3.

Mức giá thoái vốn của Lilama tại các DN cao hơn nhiều so với mệnh giá

Ngày 26/2/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã tổ chức phiên bán đấu giá thoái vốn hơn 14,88 tỷ đồng (1.488.600 cổ phần theo mệnh giá), tương đương 15,05% vốn điều lệ tại CTCP Lilama 10 với mức giá khởi điểm 41.480 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 3 nhà đầu tư cá nhân tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt 1.489.000 cổ phần, bằng 100,02% khối lượng cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 41.480 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 41.480 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán được 1.488.600 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 3 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công 41.480 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 61,7 tỷ đồng.

Cùng ngày, tại HNX, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP cũng tổ chức phiên bán đấu giá thoái vốn hơn 25,1 tỷ đồng (2.518.454 cổ phần theo mệnh giá), tương đương 30,3% vốn điều lệ tại CTCP Lilama 69-3 với mức giá khởi điểm 19.650 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 33 nhà đầu tư cá nhân tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt 2.524.700 cổ phần, bằng 100,24% khối lượng cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 19.660 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 19.650 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán được 2.518.454 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 33 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công 19.656 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 49,5 tỷ đồng.

Mai Chi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *