Doanh nghiệp 13/03/2015 14:09

Tổng công ty Giấy Việt Nam có thêm 2 thành viên Hội đồng thành viên

FICA - Ông Trần Đăng Khánh – Trưởng ban Kiểm soát nội bộ và ông Nguyễn Quế Sơn – Giám đốc Nhà máy điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam được bổ nhiệm vào 2 chức danh Thành viên Hội đồng thành viên.

Bộ Công thương vừa trao Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên cho tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.


Theo đó, ông Trần Đăng Khánh – Trưởng ban Kiểm soát nội bộ và ông Nguyễn Quế Sơn – Giám đốc Nhà máy điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam được bổ nhiệm vào 2 chức danh Thành viên Hội đồng thành viên.

Sau khi bổ nhiệm thêm 2 thành viên mới, Hội đồng Thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam có 10 thành viên do ông Hoàng Quốc Lâm giữ chức Chủ tịch. 9 thành viên còn lại bao gồm: ông Nguyễn Văn Ngọc, ông Vũ Thanh Bình, ông Hoàng Văn Phượng, ông Nguyễn Việt Đức, ông Trịnh Văn Lâm, ông Vũ Bá Thắng, ông Nguyễn Thanh Quang, ông Trần Đăng Khánh và ông Nguyễn Quế Sơn.

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *