Doanh nghiệp 18/03/2014 06:35

Tốn 70 tỷ đồng mỗi ngày phát điện bằng dầu do nhà máy Cà Mau gặp sự cố

FICA - EVN và các đơn vị liên quan huy động 1 tổ máy của nhà máy điện Ô Môn (Cần Thơ) chạy bằng dầu FO và huy động thêm 2 - 3 tổ máy tuabin khí của các nhà máy điện Cà Mau chạy bằng dầu DO, đảm bảo điện cho khu vực miền Nam.

Công nhân bảo dưỡng hệ thống khí PM - Ảnh EVN

Theo thông báo của Công ty Khí Cà Mau (thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam), lúc 15h25 ngày 15 tháng 3 năm 2014, hệ thống khí PM3 cung cấp cho 2 nhà máy điện Cà Mau (tổng công suất phát 1500 MW) đã bị ngừng do sự cố xì van đường ống cấp khí trên giàn BRA. Sự cố xì van đường ống cấp khí xảy ra trên giàn khai thác do Công ty Talisman (Maylaysia) điều hành.

Đến 22h00 ngày 16/3/2014, các nhà máy điện Cà Mau mất hoàn toàn khí. Dự kiến, Công ty Khí Cà Mau sẽ khắc phục sự cố, khôi phục lại khí cấp cho các nhà máy điện Cà Mau trong 3 ngày.

Hiện tại, 2 nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 có tổng công suất phát 1.500 MW, chiếm khoảng 15% nhu cầu tiêu thụ điện toàn miền Nam (10.011 MW), chiếm khoảng 54% so với nhu cầu tiêu thụ điện khu vực miền Tây (2.800MW)

Để đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện miền Nam ổn định, liên tục, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan huy động 1 tổ máy của nhà máy điện Ô Môn (Cần Thơ) chạy bằng dầu FO và huy động thêm 2 - 3 tổ máy tuabin khí của các nhà máy điện Cà Mau chạy bằng dầu DO.

Theo tính toán dự kiến, tổng sản lượng điện huy động bằng nhiên liệu dầu khoảng 15,2 triệu kWh/ngày. Chi phí phát sinh cho việc chạy dầu của các nhà máy trong một ngày khoảng 70 tỷ đồng.


Thục Anh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *