Tiêu Dùng 26/08/2014 12:41

Bổ sung giá trần 4 sản phẩm sữa của Nestlé

Bộ Tài chính vừa thông báo mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với 4 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Nestlé Việt Nam là một trong những doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá tại Bộ Tài chính.

Mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký của 4 sản phẩm này có hiệu lực thực hiện từ ngày 1-9-2014.

4 sản phẩm có mức giá bán buôn tối đa của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, cụ thể như sau: (ĐVT: Đồng/hộp)

STT

Tên sản phẩm sữa

Trọng lượng

Đơn vị tính

Giá bán buôn

tối đa

(đã bao gồm VAT)

Giá đăng ký bán buôn

(Đã bao gồm VAT)

1

S - 26 Gold

900 g

Hộp thiếc

469.632

469.632

2

S - 26 Promil Gold

900 g

Hộp thiếc

447.890

447.890

3

S - 26 Progress Gold

900 g

Hộp thiếc

395.709

395.709

4

S - 26 Promise Gold

900 g

Hộp thiếc

334.830

334.830

 
Theo T.Th    
Hải Quan
Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *