Doanh nghiệp 29/07/2020 11:09

Số lượng doanh nghiệp “hồi sinh” tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm

Mặc dù số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm hơn 5% so với cùng kỳ, tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng mạnh 17,6%.

Theo ghi nhận của Tổng cục Thống kê tại báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 mới phát hành, cơ quan này cho biết, mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng giảm 3,8% so với tháng trước nhưng lượng vốn đăng ký vào thị trường tăng cao 72%.

Tính chung 7 tháng năm 2020, cả nước có 75,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 17,6%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể giảm 12,2% và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể giảm 3,5%.

“Điều đó cho thấy những tín hiệu tích cực của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và kế hoạch phục hồi nền kinh tế nước ta sau dịch bệnh Covid-19” - lãnh đạo Tổng cục Thống kê nhận định.

Dấu hiệu hồi phục trong sản xuất kinh doanh thể hiện rõ nét hơn trong tháng 7

Chi tiết, tháng 7/2020, cả nước có 13,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 239,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 91,4 nghìn lao động.

Tuy rằng, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 3,8% so với tháng trước nhưng điểm tích cực là vốn đăng ký lại tăng 72%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 18,1 tỷ đồng, tăng 78,8% so với tháng trước và tăng 60,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng, cả nước còn có 4.839 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,2% so với tháng trước và tăng 79,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Đồng thời, có 3.372 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 4,8% và tăng 34,8%; có 3.068 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 20,2% và tăng 24,2%; có 1.504 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 9,9% và tăng 4,9%; có 4.591 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, giảm 10,8% và tăng 31,1%.

Tính chung 7 tháng, cả nước có 75,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 936,4 nghìn tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn này, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 32,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước; 21,8 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 12,2%.

Trong số 8,9 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (giảm 3,5%) thì có 7,9 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (giảm 5,1%) và 138 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng (tăng 4,5%).

Tổng cục Thống kê cho biết, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy với gần 3,3 nghìn doanh nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo với 1.012 doanh nghiệp.

Các ngành khác có doanh nghiệp giải thể cao là xây dựng; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác; kinh doanh bất động sản; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng, các dịch vụ hỗ trợ khác…

Đồng thời, cũng trong 7 tháng, trên cả nước còn có 26,7 nghìn doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *