Doanh nghiệp 30/03/2015 14:44

Sacombank thành lập ngân hàng 100% vốn tại Lào

FICA - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản về việc thành lập ngân hàng 100% vốn tại Lào của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc Sacombank thành lập ngân hàng 100% vốn tại Lào trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh tại quận Chanthabuly, Thủ đô Vientiane, Lào với vốn thành lập 39 triệu USD.

NHNN yêu cầu, trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày được NHNN chấp thuận, Sacombank phải hoàn tất việc khai trương hoạt động ngân hàng 100% vốn tại Lào.Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực.

Trường hợp ngân hàng 100% vốn tại Lào của Sacombank được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp Giấp phép thành lập và hoạt động, Sacombank có trách nhiệm báo cáo NHNN chậm nhất 14 ngày làm việc trước ngày khai trương hoạt động.

NHNN cũng yêu cầu Sacombank thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài và quy định khác có liên quan đến việc thành lập và hoạt động Ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài; Giám sát hoạt động của ngân hàng 100% vốn tại Lào đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của nước sở tại; Kịp thời báo cáo NHNN các diễn biến bất thường có ảnh hưởng lớn đến tổ chức và hoạt động của ngân hàng 100% vốn tại Lào.

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *