Doanh nghiệp 15/10/2014 15:16

Rà soát trả tiền lương tại Vinacomin

FICA - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa được giao kiểm tra, rà soát việc trích lập, chi trả tiền lương, tiền thưởng tại Vinacomin.

 

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Bộ Tài chính báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Công thương và Bộ Tài chính.

 

Trên cơ sở dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh và thị trường, Vinacomin phải chủ động đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu sản xuất, kinh doanh và tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, đảm bảo giữ an toàn, ổn định tài chính của tập đoàn.

 

Trong khi đó, Bộ Tài chính được giao phối hợp với Bộ Công thương để thống nhất có đánh giá, nhận xét về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của Dự án Bauxite nhôm Lâm Đồng và Dự án Alumin Nhân Cơ. Đồng thời, bổ sung thêm phần nêu nguyên nhân chủ quan, khách quan chính có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Vinacomin để hoàn thiện báo cáo.

 

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với Vinacomin, kịp thời xử lý, chấn chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý điều hành của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc tập đoàn này.

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm toán viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu để kiểm tra, rà soát việc trích lập, chi trả tiền lương của Vinacomin.

 

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *