Doanh nghiệp 30/12/2014 21:12

PVN đạt doanh thu 745,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2014

FICA - Năm 2014, tổng doanh thu PVN đạt 745,5 nghìn tỷ đồng, bằng 111,8% kế hoạch năm, nộp ngân sách 178,1 nghìn tỷ đồng, vượt 37,6 nghìn tỷ đồng (tương đương vượt 1,77 tỷ USD) so với kế hoạch.

Chiều nay 30/12, Tập đoàn Dầu khí đã tổ chức họp báo công bố kết quả thực hiện kế hoạch năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.  Thông tin tại cuộc họp báo cho thấy, năm 2014, PVN thực hiện gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 48,11 triệu tấn quy đổi, bằng 137,5% kế hoạch năm.

Cũng trong năm 2014, PVN ký 6 hợp đồng dầu khí mới và 04 thỏa thuận; có 9 phát hiện dầu khí mới và đưa 8 mỏ/công trình vào khai thác.

Theo đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 27,58 triệu tấn, bằng 107,3% kế hoạch năm, trong đó: Sản lượng khai thác dầu đạt 17,37 triệu tấn, bằng 107,2% kế hoạch năm;      Sản lượng khai thác khí đạt 10,20 tỷ m3, bằng 107,4% kế hoạch năm.

Cũng trong năm nay, Tập đoàn sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 16,48 tỷ kWh, bằng 105,0% kế hoạch năm. Sản xuất đạm đạt 1,64 triệu tấn, bằng 107,7% kế hoạch năm; Sản xuất xăng dầu các loại toàn Tập đoàn đạt 5,71 triệu tấn, bằng 123,2% kế hoạch năm.

Hoạt động dịch vụ dầu khí tiếp tục được duy trì phát triển, doanh thu dịch vụ dầu khí năm 2014 đạt 240,7 nghìn tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch năm, chiếm 32% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Với những con số trên, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 745,5 nghìn tỷ đồng, bằng 111,8% kế hoạch năm. Qua đó, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 178,1 nghìn tỷ đồng, vượt 37,6 nghìn tỷ đồng (tương đương vượt 1,77 tỷ USD) so với kế hoạch.

Về chỉ tiêu tài chính hợp nhất Tập đoàn, tổng doanh thu hợp nhất Tập đoàn đạt 370,0 nghìn tỷ đồng, bằng 104,8% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 46 nghìn tỷ đồng (nếu tính cả phần lãi từ hoạt động của VSP thì đạt 54,4 nghìn tỷ đồng), bằng 115% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 12,5%. Nếu tính cả phần lãi từ hoạt động của VSP  đạt 14,8%.

Lãnh đạo PVN cho biết, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2014 đạt 82,8 nghìn tỷ đồng, giá trị giải ngân các dự án đầu tư đạt trên 81,0 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2014, toàn Tập đoàn đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 37 công trình, trong đó có các công trình trọng điểm như: đưa vào khai thác 08 mỏ/công trình dầu khí mới; hoàn thành phát điện thương mại Nhà máy Thủy điện Đăkđrinh (tổ máy số 1 ngày 23/5, tổ máy số 2 ngày 25/8); đưa tổ máy số 1 và tổ máy số 2 dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 vào vận hành thử nghiệm; hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành Sân phân phối 500kv Trung tâm Điện lực Vũng Áng (ngày 28/5)...

An Hạ

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *