Doanh nghiệp 09/07/2018 07:42

Phú Thọ quyết "đòi" hơn 3.000 ha đất của Tổng công ty Giấy

UBND tỉnh Phú Thọ lại vừa có văn bản gửi các đơn vị chức năng nhắc chuyện đất đai, đồng thời thể hiện quyết tâm “đòi cho được” hơn 3.020 ha đất do Tổng công ty Giấy Việt Nam đang quản lý.


Các doanh nghiệp của Tổng công ty Giấy tại Phú Thọ bị thu hồi hơn 3000 m2 đất

Các doanh nghiệp của Tổng công ty Giấy tại Phú Thọ bị thu hồi hơn 3000 m2 đất

Phú Thọ cho hay việc thu hồi này đã được các doanh nghiệp, đơn vị chức năng liên quan thống nhất thông qua. Theo đó, 3.020ha đất do Tổng công ty Giấy quản lý sẽ được thu hồi và bàn giao về cho UBND tỉnh Phú Thọ.

Trong đó, 911,55 ha đất thu hồi về giao cho Phú Thọ phát triển kinh tế và 2.108 ha đất đề nghị thực hiện theo Nghị định 118 ngày 17/12/2018 của Chính phủ đối với 3 công ty lâm nghiệp gồm Thanh Hoà, Sông Thao và Tam Thanh.

Tuy nhiên, Phú Thọ cho rằng để tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện mục tiêu tái cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2016-2020 theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá của chính tổng công ty Giấy, Bộ Công Thương cần sớm xem xét, báo cáo Thủ tướng quyết định bàn giao số đất nói trên về cho tỉnh quản lý.

Năm 2003, tỉnh Phú Thọ có 9 lâm trường quốc doanh trực thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Thực hiện Quyết định số 668 ngày 31/5/2007 của Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi các lâm trường quốc doanh, chuyển đổi toàn bộ 9 lâm trường thành 9 Công ty lâm nghiệp và Quyết định số 346 ngày 22/02/2013 của Thủ tướng phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Giấy Việt Nam giai đoạn 2013-2015 sáp nhập Công ty Lâm nghiệp A Mai vào Công ty Lâm nghiệp Yên Lập thành Công ty Lâm nghiệp Yên Lập.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 8 công ty lâm nghiệp (bao gồm: Yên Lập, Đoan Hùng, Sông Thao, Tam Thắng, Tam Sơn, Xuân Đài, Thanh Hòa, Tam Thanh) hoạt động trên địa bàn các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Tam Nông của tỉnh Phú Thọ.

Theo hồ sơ về đất đai của Tổng công ty Giấy Việt nam, tổng diện tích được giao tại 8 đơn vị trực thuộc là 32.570,2 ha. Trong đó: Công ty Lâm nghiệp Yên Lập 4.999,0ha; Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng 4.561,0 ha; Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn 10.903,1 ha; Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài 6.093,1ha; Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh 490,0 ha; Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng 2.064,4 ha; Công ty Lâm nghiệp Thanh Hoà 1.308,9 ha và Công ty Lâm nghiệp Sông Thao 2.150,7 ha.

Sau khi sắp xếp, rà soát, kiểm tra, UBND tỉnh Phú Thọ đã thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý 18.004,40 ha (bao gồm: đất chưa sử dụng, đất bị lấn chiếm, tranh chấp, diện tích đất giao trùng, cấp trùng với dân). Năm 2013, UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Dự án cắm mốc ranh giới, đo đạc mốc và đường ranh giới sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2974 ngày 19/11/2013.

Diện tích đất thực tế sử dụng theo số liệu cắm mốc giới của các công ty Lâm nghiệp hiện nay là 13.809,08 ha, (trong đó: Yên Lập 2.615,20ha; Tam Thắng 1.769,70 ha; Tam Sơn 3.189,50 ha; Xuân Đài 2.427,23 ha; Tam Thanh 452,95 ha; Đoan Hùng 1.431,80 ha; Thanh Hoà 930,00 ha; Sông Thao 992,70 ha).

H.Anh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *