Doanh nghiệp 30/03/2015 12:43

Ông Đặng Thành Tâm: Gần 3 năm KBC không vay thêm ngân hàng một đồng nào

FICA - Theo ông Đặng Thành Tâm, trong suốt 3 năm gần đây cho đến ngày 31/12/2014, KBC hoàn toàn không vay thêm ngân hàng một đồng nào.

 

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã: KBC) vừa có công văn công bố thông tin về các khoản nợ của KBC nhằm làm rõ về tình hình nợ nần của KBC đến các cổ đông. Công văn do người công bố thông tin của KBC là Chủ tịch Hội đồng quản trị - ông Đặng Thành Tâm ký.

Theo đó, lãnh đạo KBC cho biết, tại thời điểm 31/12/2014, tổng số nợ phải trả trên báo cáo hợp nhất của KBC là hơn 6.792 tỷ đồng. So với thời điểm 31/12/2013, số nợ trên sổ sách giảm đi 825 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong năm 2014, phát sinh 900 tỷ đồng tiền thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi, do chưa chuyển đổi nên tạm thời được ghi tăng vào khoản nợ ngắn hạn. Đây là khoản tiền đã chuyển thành vốn (không còn nợ tại thời điểm 23/1/2015). Như vậy, trên thực tế đến 31/12/2014, tổng nợ của KBC đã giảm đi hơn 1.725 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2013.

Theo ông Đặng Thành Tâm, trong suốt 3 năm gần đây cho đến ngày 31/12/2014, KBC hoàn toàn không vay thêm ngân hàng một đồng nào. Do năm 2014 là thời hạn đến hạn trả nợ 3.000 tỷ đồng trái phiếu (công ty mẹ là 2.700 tỷ đồng, công ty con 300 tỷ đồng), tại thời điểm đầu năm khoảng nợ này được xếp vào nợ ngắn hạn, tại thời điểm cuối năm 2014 do các khoản nợ đã được ngân hàng cơ cấu lại kéo dài thời hạn trả nợ từ 3 đến 5 năm, nên khoản nợ lại được chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn.

"Điều này đã làm cho một số báo hiểu lầm là KBC trong năm đã tăng vay ngân hàng. Trong số tổng nợ 6.792 tỷ đồng, thực tế nợ ngân hàng hợp nhất của KBC là: 3.024 tỷ đồng (trong đó của công ty mẹ là 2.291 tỷ đồng). Trong năm, riêng công ty mẹ đã trả nợ gốc vay 1.170 tỷ đồng và 236 tỷ đồng lãi vay và phí liên quan", phía KBC cho biết.

Cũng theo công văn này, các khoản mục khác còn lại ngoài mục nợ vay ngân hàng trong tổng nợ phả trả 6.792 tỷ đồng là những khoản mục không tạo ra áp lực trả nợ cho doanh nghiệp. Ví dụ như: 900 tỷ đồng đang ghi nhận mục vay nợ ngắn hạn sẽ chuyển thành vốn;

Khoản 408 tỷ đồng (tiền ứng trước) đây là khoản (đặt cọc của khách hàng) sẽ tạo ra doanh thu cho KBC trong tương lai, khoản đặt cọc giả thiết 40% giá trị hợp đồng thì sẽ tạo ra hơn 1000 tỷ đồng doanh thu cho tương lai;

Chi phí phải trả 1.423 tỷ đồng (trong đó bao gồm: (a) khoản tiền trích trước giá vốn cho phần đất bán đã ghi nhận doanh thu là 641 tỷ, khoản tiền này thực chất là khoản tiền được sử dụng tái đầu tư cho doanh nghiệp, đây là đặc thù việc ghi nhận giá vốn đối với kinh doanh KCN; (b) khoản tiền chi phí lãi vay phải trả 782 tỷ đồng, đây là khoản tiền lãi phải trả của một số khoản trái phiếu phát sinh trong những năm qua, đã được ngânhàng xem xét cho thanh toán sau khi thanh toán hết nợ gốc trái phiếu, số tiền này được thanh toán kéo dài đến năm 2019;

Thuế thu nhập hoãn lại là 383 tỷ đồng, đây là khoản thuế tính trước (do công ty ghi nhận doanh thu 1 lần, nhưng thuế thu nhập được chia đều cho số năm còn lại của vòng đời dự án khoảng trên 40 năm).

"Chỉ có khoảng 55% là nợ thực ngân hàng, đã được các ngân hàng phê duyệt cơ cấu nợ kéo dài thêm từ 3-5 năm. Theo kế hoạch đã được cơ cấu, năm 2015 KBC sẽ trả 838 tỷ đồng tiền gốc, 102 tỷ đồng tiền lãi. Tính đến thời điểm hiện tại 30/3/2015 thì KBC đã thanh toán cho ngân hàng thêm 56 tỷ đồng và số tiền còn phải thu của toàn bộ các hợp đồng đã ký của cả tập đoàn ước đạt khoảng 700 tỷ đồng", ông Tâm cho biết.

Ông Tâm cũng cho hay, do tại thời điểm 23/1/2015 KBC đã chuyển đổi 1.200 tỷ trái phiếu thành cổ phiếu. Vì vậy, tổng nguồn vốn của KBC sau khi chuyển đổi trái phiếu sẽ là 6.553 tỷ đồng do tăng thêm 800 tỷ đồng trị giá cổ phiếu chuyển đổi và 377,4 tỷ đồng thặng dư. Đồng thời, tổng nợ phải trả giảm từ 6.792 tỷ đồng xuống 5.892 tỷ đồng.

"Như vậy, có thể nói tình hình tài chính của KBC là khá tốt so với các doanh nghiệp lớn cùng ngành, trong khi tình hình kinh doanh của KBC từ đầu năm diễn ra hết sức sôi động, báo hiệu một năm phát triển mạnh mẽ của KBC", ông Tâm khẳng định.

Ngoài ra, ông Tâm cũng cho biết, chiều ngày 27/3/2015, tại KCN Tràng Duệ Hải Phòng, LG tổ chức lễ khai trương Tổ hợp công nghệ LG Hải Phòng dự kiến sẽ giúp tăng giá trị đất đai của dự án KCN và đô thị của KBC. Trước đó, LG và KBC đã ký hợp đồng thuê lại đất 40 ha tại KCN Tràng Duệ, tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,5 tỷ USD.

 

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *