Nguyên Liệu 02/11/2013 07:54

Kiến nghị cấp hạn ngạch nuôi cá tra

FICA - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị các giải pháp tái cơ cấu sản xuất và tiêu thụ cá tra.

Tại công văn này, để hạn chế hiện tượng thừa thiếu sản lượng cá tra do thiếu cơ chế liên hệ giữa khâu sản xuất nguyên liệu với khâu chế biến, xuất khẩu và tiêu thụ, VASEP đề nghị Chính phủ cho phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn áp dụng cơ chế phan bổ và kiểm soát hạn ngạch (quota) sản lượng nuôi cá tra phù hợp với nhu cầu thị trường.

Theo đó, hàng năm, căn cứ dự báo tình hình thị trường xuất khẩu và tiêu thụ nội địa do Hiệp hội VASEP hiệp ý với Bộ Công Thương cung cấp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng VASEP, Hiệp hội cá tra Việt Nam thảo luận với các Ủy ban Nhân dân và Hiệp hội thủy sản các tỉnh ĐBSCL đồng thuận mức sản lượng cá tra năm sau và thống nhất phân bố quota cho từng tỉnh.

Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quyết định về xác định và phân bổ quota, UBND tỉnh cùng với Hiệp hội thủy sản tỉnh phân bổ quota sản lượng nuôi cá tra cho từng trang trại nuôi cá tra đã được cấp phép, phù hợp điều kiện tự nhiên và năng lực của từng trại; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát việc thực hiện quota đó.

Ngoài ra, để tổ chức lại xuất khẩu, giảm chi phí và hạn chế cạnh tranh không lành mạnh, nâng cao giá bán, VASEP cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Hiệp hội VASEP áp dụng thí điểm việc tổ chức một đầu mối dịch vụ xuất khẩu cá tra sang thị trường EU.

Cao Minh

Chuyên mục: Nguyên Liệu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *