Doanh nghiệp 20/06/2014 21:07

Ngân hàng Bảo Việt được chấp thuận tăng vốn lên 5.200 tỷ đồng

FICA - Thống đốc NHNN chấp thuận việc BVB tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.200 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua.

Ngày 20/6/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BVB).

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc BVB tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.200 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết ngày 26/5/2014.

BVB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành và các yêu cầu của NHNN về việc tăng vốn điều lệ này. BVB có trách nhiệm yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua hoặc thực hiện quyền mua cổ phần của ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Trường hợp việc phát hành cổ phần dẫn đến cổ đông sở hữu cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên của BVB hoặc trường hợp BVB chào bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, BVB phải trình NHNN xem xét, chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật. BVB cần điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu liên quan đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của NHNN.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, BVB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ cho NHNN. NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, đôn đốc BVB thực hiện các yêu cầu trên, đồng thời tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ mới của BVB, trình Thống đốc NHNN sửa đổi nội dung Giấy phép.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông BVB thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *