Doanh nghiệp 22/08/2018 18:26

Nắm trong tay 1 triệu m2 đất, Vinalines được định giá bao nhiêu?

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của Vinalines tại ngày 31/12/2016 đạt hơn 18.000 tỷ đồng. Tới đây, 488,8 triệu cổ phần của Vinalines sẽ được IPO với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Trụ sở Vinalines

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho hay, vào ngày  5/9 tới đây, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – công ty TNHH một thành viên (Vinalines) sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) 488,8 triệu cổ phần, tương đương 34,8% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của công ty với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Vinalines là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước được thành lập từ năm 1995. Năm 2006, công ty chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Năm 2010, công ty mẹ của Vinalines chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Tại thời điểm 31/12/2017, Vinalines sở hữu 19 công ty con với tỷ lệ sở hữu trên 50% vốn điều lệ, có tổng mức vốn đầu tư 7.444 tỷ đồng gồm 10 công ty kinh doanh khai thác cảng biển, 5 công ty kinh doanh vận tải biển và 4 công ty kinh doanh dịch vụ hàng hải.

Ngoài ra, Vinalines còn sở hữu 11 công ty liên kết với mức vốn góp từ 20%-50% và 4 công ty đầu tư góp vốn với mức vốn góp dưới 20% vốn điều lệ.

Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của Vinalines gồm 3 mảng chính: vận tải biển (vận tải hàng, vận tải container, vận tải chở dầu); khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải (dịch vụ vận tải đa phương thức, đại lý tàu biển, vận tải đường biển, dịch vụ kho bãi và bố xếp hàng hóa, cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hóa).

Năm 2017, cơ cấu doanh thu đến từ mảng vận tải biển của Vinalines chiếm 41,9%, từ mảng khai thác cảng biển chiếm 28,7%, từ mảng dịch vụ hàng hải chiếm 29,2%.

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của Vinalines tại ngày 31/12/2016 đạt hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 11.900 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, Vinalines đang quản lý và sử dụng hơn 1 triệu m2 đất gồm: đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 871 nghìn m2 và đất được Nhà nước cho thuê là 177 nghìn m2.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 14.046 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ. 2.293.900 cổ phần (tương đương 0,2% vốn điều lệ) dành để bán cho cán bộ công nhân viên, công đoàn và 488.818.130 cổ phần, tương đương 34,8% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua Sở GDCK Hà Nội.

Doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2015 - 2017

Chỉ tiêu

2015

2016

2017

Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)

8.170

5.439

7.968

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

16.718

14.637

13.560

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

525

388

748

Tỷ suất LNST/DT thuần (%)

3,15

2,66

5,52

Tỷ suất LNST/Tổng TS (%)

2,27

1,34

2,66

                                   Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015, 2016, 2017 của Vinalines  

Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của công ty sau cổ phần hóa

giai đoạn 2018-2020

Chỉ tiêu

6T đầu 2018

6T cuối 2018

2019

2020

Doanh thu (tỷ đồng)

533

504

1048

1063

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

-1.140

143

177

223

Tỷ lệ cổ tức (%)

-

0,9

1,1

1,4

                                                                    Nguồn: Theo phương án cổ phần hóa của Vinalines

Mai Chi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *