Doanh nghiệp 25/11/2020 18:46

Lọc hóa dầu Bình Sơn xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết

Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) vừa thông báo rút hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Cổ phiếu BSR giao dịch trên sàn UpCoM từ năm 2018.

Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) vừa thông báo rút hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ban lãnh đạo công ty này cho biết, do dịch bệnh và biến động giá dầu thế giới đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất nên phải lùi kế hoạch niêm yết để tập trung các nhiệm vụ kinh doanh cốt lõi.

Lãnh đạo công ty này khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch và mục tiêu niêm yết cổ phiếu BSR khi các điều kiện về thị trường chung và điều kiện nội tại của công ty phù hợp hơn.

Trước đó, lọc hoá dầu Bình Sơn nộp hồ sơ niêm yết 3,1 tỷ cổ phiếu vào cuối tháng 5 và đã bổ sung thêm tài liệu theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Kế hoạch niêm yết được 100% cổ đông công ty thông qua vào phiên họp thường niên năm nay. Cổ phiếu BSR hiện giao dịch trên thị trường UPCoM với giá 7.600 đồng, tương đương vùng giá đầu năm.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm nay 80.680 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.363 tỷ đồng. Tuy nhiên luỹ kế 9 tháng, doanh thu BSR chỉ đạt 40.825 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 73.926 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt gần 163 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng lỗ gần 4.100 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lãi gần 1.251 tỷ đồng, trong đó phần lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ là 4.063 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/9/2020 là lỗ 1.215 tỷ đồng.

Nguyễn Khánh

Chủ đề: niêm yết Chuyên mục: Doanh nghiệp , Thị trường

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *