Doanh nghiệp 26/05/2014 16:36

Hữu Liên Á Châu lỗ 278 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

FICA - Sau soát xét, Hữu Liên Á Châu lỗ hơn 69 tỷ đồng chủ yếu do tăng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu (mã chứng khoán HLA) vừa có giải trình biến động chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 (niên độ từ ngày 1/10/2013 đến 31/3/2014) trước và sau soát xét.
 
Theo đó, khoản lỗ 6 tháng đầu năm tăng từ 209 tỷ đồng lên 278 tỷ đồng, tương ứng tăng 69 tỷ đồng.
 
Lỗ tăng do trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 61 tỷ đồng, chi phí lãi vay hơn 7,6 tỷ đồng và chi phí khác gần 700 triệu đồng.
 
Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét, với việc bán hàng dưới giá vốn, Hữu Liên Á Châu lỗ gần 195 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, Công ty còn phải chi gần 63 tỷ đồng chi phí lãi vay, hơn 9 tỷ đồng chi phí bán hàng và hơn 13 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp .
 
Với việc lỗ gần 278 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm niên độ tài chính 2014, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên là âm 463 tỷ đồng, vượt quá vốn đầu tư của chủ sở hữu là 345 tỷ đồng.
 
Nếu 6 tháng cuối năm, kết quả kinh doanh của Hữu Liên Á Châu không khả quan hơn, với việc lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu, cổ phiếu HLA sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.
 
Tổng tài sản 6 tháng đầu năm giảm tới 63%, trong đó các khoản phải thu giảm 310 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 355 tỷ đồng và khoản đầu tư vào công ty con giảm 100 tỷ đồng...
 
Sau 5 phiên tăng trần liên tiếp, cổ phiếu HLA đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/5 với giá 2.800 đồng/cổ phiếu.
 
Thục Anh
Chủ đề: HNX30 , HNX30 01 3 2016 Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *