Doanh nghiệp 20/01/2015 15:12

Hơn 800 tỷ đồng nợ, tài sản doanh nghiệp "qua tay" DATC năm 2014

FICA - Tổng doanh thu của DATC trong năm 2014 đạt 1.032,36 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch, cao hơn 90,6% so với năm 2013; lợi nhuận 135 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch, tăng gấp 2,54 lần so với năm 2013

Ngày 19/1/2015, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. T

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2014, số lượng doanh nghiệp được DATC hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng là 36 doanh nghiệp với tổng doanh số mua nợ và tài sản là 825,47 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch và vượt 52,6% so với năm 2013.

Tổng doanh thu đạt 1.032,36 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch, cao hơn 90,6% so với năm 2013; lợi nhuận 135 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch, tăng gấp 2,54 lần so với năm 2013; nộp ngân sách nhà nước 50 tỷ đồng.

Năm 2014, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá DNNN, công ty chủ yếu tập trung nhận bàn giao tại các doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành, Tập đoàn - Tổng công ty Nhà nước; các doanh nghiệp chuyển đổi có tài sản và nợ loại trừ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát sinh không nhiều.

Tổng số doanh nghiệp mà DATC tiếp nhận trong năm 2014 là 24 doanh nghiệp với tổng giá trị nợ và tài sản loại trừ là 220,54 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với thực hiện năm 2013; xử lý tài sản tại 38 doanh nghiệp với giá trị thu hồi là 23.698 triệu đồng, đạt 132% kế hoạch, vượt 56,7% so với thực hiện năm 2013. Trong đó, thu từ xử lý tài sản là 10.684 triệu đồng, thu hồi nợ 2.416 triệu đồng và thu nợ do doanh nghiệp xử lý trước bàn giao là 10.598 triệu đồng.

Luỹ kế từ năm 2004-2014, kết quả từ hoạt động tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu DNNN đã thực sự góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước. Tổng số doanh nghiệp mà DATC đã tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ là 2.468 doanh nghiệp với tổng giá trị nợ và tài sản bàn giao, tiếp nhận là 3.643,22 tỷ đồng. Qua đó, góp phần hỗ trợ tích cực vào công tác triển khai đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN của các Bộ, ngành, địa phương đạt hiệu quả và đúng tiến độ.

Cùng với việc đẩy nhanh công tác tiếp nhận tại các doanh nghiệp, DATC cũng đã tập trung xử lý tài sản, thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ nộp NSNN. Luỹ kế đến cuối năm 2014, tổng số nộp NSNN từ các hoạt động trên là 558 tỷ đồng. Trong đó, thu việc xử lý tài sản loại trừ 440,38 tỷ đồng, thu hồi nợ 20,62 tỷ đồng, thu nợ doanh nghiệp xử lý trước bàn giao là 96,58 tỷ đồng.

Về công tác mua, bán nợ và tài sản, doanh thu từ hoạt động xử lý nợ và tài sản cả năm 2014 là 734.112 triệu đồng, đạt 115% kế hoạch, tăng gấp 2,43 lần so với năm 2013.

Về hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp và quản lý vốn góp, tính đến cuối năm 2014, tổng giá trị đầu tư góp vốn của DATC vào các doanh nghiệp khác là 1.070,83 tỷ đồng, trong đó đầu tư thông qua xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính, chuyển nợ thành vốn góp có vốn cổ phần tại 87 doanh nghiệp, với giá trị vốn góp là 790,33 tỷ đồng; đầu tư trực tiếp tại 12 doanh nghiệp với giá trị 280,5 tỷ đồng.

Từ kết quả thực hiện các hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp góp vốn cổ phần và thoái vốn để tái đầu tư vào các doanh nghiệp khác, DATC đã góp phần tích cực vào việc tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, cải thiện thanh khoản và nâng cao chất lượng của các tổ chức tín dụng; cải thiện tài chính các doanh nghiệp, tăng thêm hàng hoá cho thị trường chứng khoán từ việc thoái vốn và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Trong năm 2015, DATC đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.500 tỷ đồng, tăng 45,4% so với năm 2014; tổng giá trị góp vốn đầu tư là126 tỷ đồng, tăng 57,5%; tổng số nộp NSNN là 54 tỷ đồng, tăng 8%; tổng lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng, tăng 11%.

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *