Doanh nghiệp 14/02/2014 19:55

Hoàng Anh Gia Lai lãi lớn nhờ bán đường, cao su gấp 3 lần giá vốn

FICA - Doanh thu và lợi nhuận gộp từ bán đường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn. Nợ và hàng tồn kho giảm mạnh trong năm 2013.Năm 2013, Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) bắt đầu việc tái cấu trúc toàn tập đoàn lần 3 thông qua chuyển hướng từ bất động sản sang trồng cây nông nghiệp. Cụ thể, Tập đoàn sẽ tập trung vào mía đường, cao su và cọ dầu; lĩnh vực bất động sản sẽ tập trung vào dự án chủ lực là khu phức hợp trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn 5 sao tại Yangoon, Myanmar với tổng vốn đầu tư 440 triệu USD. Tập đoàn sẽ dần thoái vốn khỏi điện và cac dự án bất động sản tại Việt Nam.

Điều này bước đầu mang lại "trái ngọt" cho Tập đoàn khi kết quả kinh doanh năm 2013 dù doanh thu giảm mạnh nhưng lợi nhuận khả quan hơn. Nợ và tồn kho đến cuối năm 2013 cũng giảm mạnh so với đầu năm.

Cụ thể, quý IV/2013, Hoàng Anh Gia Lai đạt 756 tỷ đồng doanh thu, chỉ bằng hơn 40% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 256 tỷ đồng, gấp gần 10 lần cùng kỳ 2012.

Sau khi nhận được phần hoàn nhập lợi ích từ cổ đông thiểu số, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ HAG là 296 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 412 đồng.

Lũy kế cả năm, doanh thu đạt 2774 tỷ đồng, bằng 63% năm 2012. Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ bán đường chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 30%, đạt 838 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn bán đường chỉ là 286 tỷ đồng, tương ứng giá bán đường gấp gần 3 lần giá vốn.

Tương tự, doanh thu bán mủ cao su đạt 239 tỷ đồng, so với giá vốn chỉ là 74 tỷ đồng. Với biên lợi suất đạt 65% và 70%, đây là hai mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận biên cao nhất trong cơ cấu lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai.

Điều quan trọng là, so sánh với biên lợi nhuận của các doanh nghiệp cao su tự nhiên và mía đường trong năm 2013, mức này cao gấp từ 2-3 lần.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp đôi lên 1.051 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng ít hơn. Doanh thu tài chính tăng chủ yếu do việc chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần đạt hơn 680 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm 2012.

Lợi nhuận khác cũng lỗ ít hơn với mức lỗ hơn 10 tỷ đồng, so với mức lỗ 90 tỷ đồng trong năm 2012. Chính vì vậy, lợi nhuận trước thuế cả năm 2013 của HAG đạt 1.019 tỷ đồng, gần gấp đôi năm 2012 nhưng vẫn thấp hơn kế hoạch năm là 1.107 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này cũng thấp hơn giai đoạn từ năm 2009 - 2011.

Tính bình quân, EPS đạt mức 1.401 đồng.

Việc thoái vốn khỏi bất động sản cũng là cơ cấu tài sản thay đổi mạnh. Tính tới 31/12/2013, tài sản ngắn hạn giảm rất mạnh từ hơn 14.300 tỷ đồng xuống còn chưa tới 9.700 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 30%. Việc  tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu do hàng tồn kho giảm 2.400 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn giảm gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho liên quan tới các dự bán bất động sản giảm tới 2.600 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm không đáng kể, trong đó tiền mặt tăng thêm 250 tỷ đồng.

Nợ phải trả đến thời điểm cuối năm 2013 giảm gần 4.200 tỷ đồng, xuống 16.286 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ dài hạn giảm 2.500 tỷ đồng còn vay và nợ ngắn hạn giảm hơn 600 tỷ đồng.

Lam Thanh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *