Doanh nghiệp 29/04/2014 10:39

FPT Online sẽ được tách làm đôi

FICA - FPT Online sẽ tách phần News và Quảng cáo thành 1 công ty độc lập từ Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT hiện tại (dự kiến tên gọi FPT News).

Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Theo Nghị quyết, Đại hội đồng cổ đông diễn ra hôm 21/4 vừa qua đã thông qua phương án tái cấu trúc công ty. Theo đó, tách phần News và Quảng cáo thành 1 công ty độc lập từ Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT hiện tại (dự kiến tên gọi FPT News).

Cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án tái cấu trúc công ty trong quý 2-3 năm 2014.

Cấu trúc cổ đông của công ty FPT News không có gì thay đổi so với FPT Online hiện tại.

Toàn bộ tài sản và nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh mảng News và Quảng cáo của FPT Online sẽ được chia cho FPT News.

Riêng đối với khoản mục tiền và đầu tư ngắn hạn tỷ lệ phân chia theo tỷ lệ lợi nhuận đóng góp trong quá khứ của các mảng kinh doanh với tỷ lệ FPT News 66,7% và FPT Online (Game và Thanh toán) 33,3%.

FPT Online chính thức thành lập ngày 1/7/2007. Hiện ông Thang Đức Thắng, Tổng Biên tập báo điện tử VnExpress làm Chủ tịch HĐQT FPT Online. Doanh thu chính của mảng News và Quảng cáo tại FPT Online đến chủ yếu từ VnExpress.

Theo báo cáo tài chính năm 2013 của FPT Online, hiện công ty này có các cổ đông bao gồm: công ty cổ phần FPT (14,96%), công ty cổ phần viễn thông FPT - FPT Telecom (59,12%), công ty quản lý quỹ đầu tư FPT - FPT Capital(9,96%) và các cổ đông khác.

Năm 2013, FPT Online đạt doanh thu thuần hơn 824 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 85 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với 136,2 tỷ đồng của năm 2012.

Trong năm 2014, công ty đặt mục tiêu doanh thu 856 tỷ đồng, trong đó mảng quảng cáo 340 tỷ đồng; game và thanh toán 516 tỷ đồng. Về lợi nhuận trước thuế, mục tiêu đạt 159 tỷ đồng, trong đó quảng cáo 138 tỷ đồng; game và thanh toán 21 tỷ đồng.

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *